Společnost Hexagon automatizuje komplexní šestiosou výrobu velkých těžkých dílů pro zvýšení provozní efektivity.

14 června 2021
Nová technologie počítačem podporované výroby (CAM), kterou dnes představila divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon, umožňuje efektivně využívat složité šestiosé obráběcí stroje k výrobě velkých dílů pro různá průmyslová odvětví a aplikace. Specializované programovací nástroje poskytují přesnou simulaci a generování efektivních šestiosých drah nástrojů zajišťující plné využití potenciálu vyspělých strojů pro zvyšování produktivity. 

Možnost obrábět součásti libovolné velikosti v jedné operaci nejen zlepšuje efektivitu, ale je obzvláště výhodná při obrábění velkých dílů, protože eliminuje potřebu pracného přemisťování těžkých a rozměrných obrobků. Šestiosé obráběcí stroje jsou ideální pro obrábění velkých komponent, často se používají k výrobě dílů o průměru tří a více metrů. Například ochranné kryty tryskových motorů, které zajišťují bezpečnost cestujících, nebo díly pro energetický a lodní průmysl. 

Nové nástroje představené v softwaru EDGECAM společnosti Hexagon se zaměřují na šestiosé stroje vybavené dvěma rotačními osami na hlavě a jednou na otočném stolu, kde tato šestá osa umožňuje frézovacím nástrojům obrábět všechny strany velkého dílu, včetně oblastí, které jsou jinak bez přepolohování obrobků nedosažitelné. Nové specializované šestiosé funkce umožňují lepší kontrolu dráhy nástroje a přesnější simulaci procesů, což snižuje potřebu odborných zásahů na dílně, zlepšuje využití moderních strojů a zabraňuje riziku nákladného poškození.

„Schopnost provádět bezproblémové operace „one-and-done“ (jednou-a-dost) se šestiosými stroji umožňuje výrobcům vyrábět masivní a často poměrně náročné komponenty bez zátěže v podobě nedostatečně využitých strojů nebo přílišné závislosti na zásahu odborníků,“ říká produktový manažer Miguel Johann. „Můžete mít ty nejdokonalejší stroje na světě, ale bez softwaru, který nedokáže využít jejich silných stránek, může být velmi obtížné využít jejich skutečný potenciál.“

Vylepšení systému EDGECAM také poskytují větší flexibilitu pětiosého frézování tím, že nabízejí funkce umožňující programátorům číslicově řízených strojů (CNC) zvolit takovou úroveň automatizace, kterou při vytváření drah nástrojů upřednostňují. Pomocí těchto funkcí mohou programátoři CNC zvolit automatické generování drah nástrojů, ruční vytváření všech drah nástrojů nebo generování drah nástrojů pomocí kombinace automatických a ručních nástrojů. Možnost přizpůsobit předvolby programování zvyšuje kontrolu nad přesným způsobem obrábění dílů a pomáhá uživatelům zkrátit čas programování u úloh, které lze snadno automatizovat. V případě potřeby usnadňuje preciznější práci se složitými drahami nástrojů. 

Produktivitu zvyšuje také optimalizace při hrubování drážek, která eliminuje zbytečné pohyby stroje, což vede ke zkrácení doby cyklu až o 60 %. Je-li tato možnost aktivní, konfigurace zajišťuje, že systém v případě potřeby rozpozná u nepravidelných polotovarů jejich tvar. Díky zohlednění skutečného tvaru polotovaru pomáhá software uživatelům vyhnout se vytváření nadbytečných drah nástrojů, které vedou k neproduktivnímu „frézování vzduchu“ před odesíláním programu do obráběcího stroje.

EDGECAM nyní usnadňuje pohyb nástrojů po spirálových drahách, a tak nabízí výrobcům efektivnější obrábění, než při metodě rampování, a rovněž příležitost k prodloužení životnosti nástrojů pomocí hladších drah, při kterých nástroj méně trpí. Uživatelé musí pouze definovat minimální hodnotu šroubovice pro hrubovací operace, software pak zajistí, že díly budou obráběny pomocí spirálového pohybu nástroje a dráha nástroje se nebude vykonávat rampovým pohybem. Optimalizace výkonu počítače nyní také výrazně zkracuje dobu programování a generuje hrubovací dráhy nástrojů dvakrát až třikrát rychleji než předchozí verze softwaru, a to jak pro drátovovou geometrii, tak pro objemové modely.

Vlnovité soustružení (Waveform) zajišťuje, že řezné nástroje udržují konstantní velikost třísky při odebírání materiálu třísek, což prodlužuje životnost nástroje, ale může vést k dlouhým NC kódům. Nová možnost snižuje velikost generovaného NC kódu až o 75 % tím, že převádí úsečky na oblouky. Uživatelé mohou těžit z plynulejšího průběhu dráhy nástroje, a tedy i obrábění a z rychlejšího provádění kódu, který je navíc kratší. Zpracují tak jej i starší obráběcí stroje.

Interoperabilita s portfoliem CAM společnosti Hexagon přináší výhody uživatelům EDGECAM, kteří pracují s tříosými frézovacími operacemi. Nyní mohou testovat a optimalizovat programy v softwaru pro simulaci obrábění NCSIMUL Essential společnosti Hexagon. Kompletní obráběcí sestavy včetně údajů o nástrojích se importují přímo do programu NCSIMUL Essential, kde může programátor dynamicky pracovat s dráhou nástroje, identifikovat simulovaný kód, zkoumat a měřit obrobky a porovnávat a analyzovat polotovary.

Více informací naleznete na www.edgecam.com  

Kontakt:
Stacey Wiebe (v USA)
Global Media Relations Officer 
Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon
Mobil: +1 209 479 9455
e-mail: stacey.wiebe@hexagon.com 

Robin Wolstenholme (Velká Británie)
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon
Telefon: +44(0)207 0686562
e-mail: robin.wolstenholme@hexagon.com

media.mi@hexagon.com
 
About Hexagon
Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous solutions. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, and quality across industrial, manufacturing, infrastructure, safety, and mobility applications.

Our technologies are shaping urban and production ecosystems to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable, sustainable future.

Hexagon’s Manufacturing Intelligence division provides solutions that utilise data from design and engineering, production and metrology to make manufacturing smarter.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 21,000 employees in 50 countries and net sales of approximately 3.8bn EUR. Learn more at hexagon.com and follow us @HexagonAB.