Náš slib

Naše postupy společenské odpovědnosti mění svět k lepšímu

Our_Promise_800x428

Náš slib planetě

Nejméně od roku 2000 řada vědců tvrdí, že žijeme v novém geologickém období: Antropocénu. Naše prostředí je zásadním způsobem měněno lidskou činností. Tyto činnosti představují pro život na Zemi mnoho hrozeb.

Jako společnost působící po celém světě rozumíme tomu, jaký dopad může mít naše činnost na životní prostředí a bereme vážně naši odpovědnost. 

Právě ve výrobních procesech mohou mít naše produkty nejvýraznější ekologický dopad. Z tohoto důvodu jsou zásady ochrany životního prostředí zakomponovány do procesu návrhu všech našich produktů, od vyvíjení úsporných režimů zvyšujících energetickou efektivitu po nástroje pro monitorování výroby, které snižují spotřebu komponent a surovin. 

Náš slib dobročinnosti

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací Wings for Life, která financuje celosvětový špičkový výzkum zabývající se možnostmi léčby poranění míchy. 

Každý rok se naši zaměstnanci připojují k účastníků běhu Wings for Life World Run.

Naše postupy společenské odpovědnosti se i nadále rozvíjí a společnost Hexagon je hrdá na to, že se může podílet na dobročinných akcích.