Náš slib

Naše postupy společenské odpovědnosti mění svět k lepšímu

Náš slib planetě

Nejméně od roku 2000 řada vědců tvrdí, že žijeme v novém geologickém období: Antropocénu. Naše prostředí je zásadním způsobem měněno lidskou činností. Tyto činnosti představují pro život na Zemi mnoho hrozeb.

Jako společnost působící po celém světě rozumíme tomu, jaký dopad může mít naše činnost na životní prostředí a bereme vážně naši odpovědnost. 

Právě ve výrobních procesech mohou mít naše produkty nejvýraznější ekologický dopad. Z tohoto důvodu jsou zásady ochrany životního prostředí zakomponovány do procesu návrhu všech našich produktů, od vyvíjení úsporných režimů zvyšujících energetickou efektivitu po nástroje pro monitorování výroby, které snižují spotřebu komponent a surovin. 

Náš slib dobročinnosti

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací Wings for Life, která financuje celosvětový špičkový výzkum zabývající se možnostmi léčby poranění míchy. 

Každý rok se naši zaměstnanci připojují k účastníků běhu Wings for Life World Run.

Naše postupy společenské odpovědnosti se i nadále rozvíjí a společnost Hexagon je hrdá na to, že se může podílet na dobročinných akcích.

Kontakty

Hexagon Manufacturing Intelligence
Litvínovská 609/3
Prosek 
190 00 Praha 9 
Czech Republic

T: +420 272 680 830

Obchodní oddělení Zákaznické služby

Kontakt na Slovensko

Životní prostředí

Šetrný provoz s ohledem na životní prostředí je nedílnou součástí firemní filozofie společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence.

Wings for Life

Ve společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence vyvíjíme technologická řešení, která umožní výrobcům vnímat, myslet a jednat, aby zvýšili kvalitu a produktivitu práce....