Rozmanitost

Vytváření rozmanitého zastoupení pracovních sil je ústředním bodem naší vize pro společnost i svět

Diversity_and_Inclusion_Pod_800x428
Ve společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence chceme zajistit profesionální rozvoj každého zaměstnance.

Kariérní rozvoj každého jednotlivce je poháněn jeho rozhodnutími, závazky a jeho hodnotou jako člena našeho týmu. Náš přístup k rozmanitosti má za cíl zajistit, aby každý zaměstnanec dokázal během své kariéry u společnosti Hexagon ze sebe vydat to nejlepší. 

Rozmanitost rozšiřuje obzory a zajišťuje, že všichni neuvažujeme stejně a dokážeme se na věc dívat z více pohledů.