Výroba

Zajistěte zachování zamýšleného návrhu v průběhu celého výrobního cyklu. Zvýšíte produktivitu a nepřetržitě budete vyrábět vysoce kvalitní součásti.

Výroba je fází procesu, ve které dochází k samotné realizaci návrhů, a proto v této fázi na produktivitě záleží nejvíce. Ve výrobních halách tak součásti dostávají svůj tvar obráběním, lisováním, odléváním, formováním, spojováním, 3D tiskem nebo kombinací těchto procesů. Pro zachování konkurenceschopnosti je důležitá efektivita a výkon, musí být řízeny náklady a nesmí docházet k prostojům. Výroba je chvíle, kdy je do produktů přenášena požadovaná kvalita a ve stále větší míře je kladen důraz na výrobu bezchybných dílů hned na první pokus.

Výroba kvalitních produktů vyžaduje výrobní software navržený pro požadované úlohy. Portfolio softwaru společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence zahrnuje specializované balíky zaměřené na generování, správu a optimalizaci drah nástrojů pro celou řadu průmyslových oborů a používaných materiálů. Bez ohledu na tyto rozmanité možnosti využití se naše řešení výrobního softwaru zaměřují na řízení účinnosti výroby a na přidanou hodnotu operací.

Společnost Hexagon podporuje výrobní inženýry a techniky rozsáhlou řadou CAD CAM softwaru, který uživatelům umožňuje vyrábět kvalitní díly. Kvalita ve výrobní fázi zaručuje, že v průběhu výrobního procesu zůstane zachován záměr návrhu a že se bude promítat do servisní živostnosti produktu, nákladů na řízení a na zvyšování produktivity. 

Výrobní softwarové nástroje společnosti Hexagon zajišťují vynikající výrobu, zvyšují efektivitu procesů a zajišťují spolehlivou výrobu kvalitních produktů.

Další informace


Design a konstruování

Začleňte kvalitu do designu a konstruování produktů a zajistěte, aby vyrobené součásti napomáhaly vysoké produktivity 

Generujte kvalitu

Podívejte se, jak obráběcí technologie založené na CAM programování optimalizují kvalitu a výkon při výrobě...

Metrologie

Pořizujte kvalitní a reálné údaje pro měření, polohování a kontrolu a využívejte informace získané...

Rethink Quality at HxGN LIVE: The Manufacturing Intelligence Track Keynote

Watch Norbert Hanke challenge HxGN LIVE 2018 attendees to ‘Rethink Quality’ in the Manufacturing Intelligence track keynote presentation.