Metrologie

Pořizujte kvalitní a reálné údaje pro měření, polohování a kontrolu a využívejte informace získané analýzou výsledků k vylepšení výrobních procesů.

Role metrologie byla ve výrobním procesu dlouho spojována se zajišťováním kvality. Na základě výsledků byl pak daný díl v pořádku, nebo nevyhovoval standardu a bylo třeba jej předělat nebo zcela vyřadit. S trochou nadsázky lze říct, že metrologie byla nutným zlem a kvalita překážkou produktivity.

Údaje o kvalitě však výrobcům poskytují mnohem více příležitostí než je obyčejná kontrola součástí. Tato analýza může výrazně ovlivnit rozhodování před výrobním procesem i po něm. Ostatním zainteresovaným stranám ve výrobním procesu může pomoci začlenit kvalitu do celého životního cyklu produktu a může být architektem kvalitního návrhu, kvalitní výroby a kvalitních výstupů.

Hardware pro metrologii od společnosti Hexagon Manufacturing Inteligence pořizuje údaje o kvalitě pro měření, polohování a kontrolu. Jedná se o klíčovou spojnici mezi skutečným a virtuálním světem a přináší data z reálného světa do digitální sféry. Naše technologie výrobcům pomáhají vyvíjet mechanizmy pro efektivnější využívání těchto dat. Jsou nejlepší ve své třídě a my se neustále zaměřujeme na inovace aplikací s cykly zpětné vazby v reálném čase.

Společnost Hexagon je hrdá na svůj odkaz v oblasti metrologie a na zajišťování přesnosti jak v oddělení kvality, tak přímo ve výrobě. Vyvíjíme nový měřicí hardware napříč portfoliem technologií, které zahrnuje ruční nářadí, souřadnicové měřicí přístroje (CMM), přenosná měřicí ramena, laserové trackery a 3D optické skenery, spolu se softwarem pro metrologii a řešeními statistického řízení procesů (SPC). Jsme hnací silou trendů na poli technologií řízení kvality: kontaktních i bezkontaktních, offline i integrovaných, ručních i automatizovaných. Vytváříme nové definice oddělení metrologie a řízení kvality a vyvíjíme procesy, kde je kvalita hnacím motorem produktivity.

Hardware pro metrologii

Software pro metrologii

Software pro statistické řízení procesů (SPC)