Přijměte zodpovědnost za kvalitu

Zjistěte, jak zákazníci společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence začleňují kvalitu do všech fází výrobního procesu a podívejte se, proč je kvalita hnacím motorem produktivity. 

Výroba s kvalitou po celou dobu životního cyklu produktu

V našem světě řízeném poptávkou spotřebitelů může úspěch záviset na „vnímané kvalitě“, způsobu, jakým zákazník vnímá zakoupené produkty. Významné značky aktivně propagují image kvality a požadují, aby jejich závody a dodavatelé splňovali očekávání zákazníků. Stručně řečeno, pokud se zabýváte výrobou, musíte řešit kvalitu.

Kdo ovšem zodpovídá za kvalitu vyráběných produktů? Jsou to profesionální metrologové v oddělení kvality? Tým zodpovědný za výrobní proces? Nebo designéři a konstruktéři, kteří s tímto konceptem přišli jako první?

Myslíte, že za kvalitu nese zodpovědnost jen jedno oddělení?

Ve společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence jsme přesvědčeni, že za kvalitu produktu nesou sdílenou odpovědnost všechny zainteresované strany. Kvalitu ovlivňují všichni, kteří jsou s danou součástí spojeni, od jejího návrhu až po konečnou realizaci. Naše řešení umožňují, aby pracovníci ve vašem oddělení přehodnotili význam kvality. A ve spolupráci s ostatními, ať ve stejném závodě nebo na celém světě, poté navrhli, jak měřit a dodržovat kvalitu při navrhování a výrobě produktů, a jak také kvalitu doručit vašim zákazníkům.

Nové pojetí kvality

Nové pojetí kvality v designu a konstruování, výrobě a metrologii se společností Hexagon Manufacturing Intelligence