Základní hodnoty

Ve společnosti Hexagon jsme přesvědčeni, že máme schopnost ovlivňovat trendy a změny mající dopad na vše a na každého z nás, přičemž konečným výsledkem bude lepší, chytřejší svět pro všechny.

JSME ORIENTOVANÍ NA ZISK.

Dáváme přednost výkonnosti před formálními postupy, stanovujeme si měřitelné cíle a společně usilujeme o dosažení požadovaných výsledků.

JSME INOVATIVNÍ.

Uvědomujeme si důležitost inovace při uspokojování neustále se měnících potřeb našich zákazníků, nutnost rychlé reakce na příležitosti a jejich využívání.

JSME ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKY.

Víme, že úspěch našich zákazníků je hlavním předpokladem našeho úspěchu a že jeho základem je naše schopnost otevřené komunikace a stanovení jasných cílů vycházejících z jejich potřeb.

JSME ANGAŽOVANÍ.

Naše živá energie a angažovanost je patrná v našem nasazení pro práci, nadšení pro to, čím se zabýváme, a rychlosti, se kterou dosahujeme cílů.

JSME PROFESIONÁLNÍ.

Jsme čestní profesionálové, kteří vědí, jak důležité je rozumět vlastnímu podnikání, překonávat očekávání a vyhýbat se politizování.

JSME PODNIKAVÍ.

Neobáváme se zkoušet nové věci a využíváme naši decentralizovanou strukturu k přijímání rychlých rozhodnutí, podstupování kalkulovaných rizik a hledání nových příležitostí.