Životní prostředí

Zajišťujeme odpovědný vývoj produktů pro zelenější budoucnost

Šetrný provoz s ohledem na životní prostředí je nedílnou součástí firemní filozofie společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence. Implementujeme procesy na základě principů udržitelného rozvoje a usilujeme o ekologický vývoj produktů. Základním principem našich iniciativ     v oblasti ochrany životního prostředí je pečlivé využití zdrojů ve výrobě, kdykoli to je možné.

Odpovědnost a respekt vůči životnímu prostředí

Pokud mohou mít naše činnosti dopad na životní prostředí, řídíme se tím, co je ekologicky motivované, technicky možné a finančně únosné. V souladu se zásadami společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence týkajícími se ochrany životního prostředí:

 • dodržujeme zákony, předpisy a směrnice týkající se ochrany životního prostředí;
 • omezujeme využití přírodních zdrojů tím, že minimalizujeme spotřebu materiálů a maximalizujeme jejich opětovné použití;
 • používáme ve výrobních procesech bezpečné a ekologické instalace;
 • v našich budovách, výrobních závodech i v průběhu servisní činnosti používáme energii hospodárným a cenově dostupným způsobem;
 • vzděláváme naše zaměstnance v základech ekologie, aby dokázali pracovat kreativním a ekologicky odpovědným způsobem.

Eco mode
Certifikace a směrnice

Aby bylo možné dosáhnout ziskového provozu, je důležité splňovat mezinárodní standardy kvality a specifické požadavky zákazníků. Hexagon Manufacturing Intelligence vlastní řadu certifikátů, které dokládají kvalitu produktů, výrobních procesů a spokojenost zákazníků – tyto certifikáty jsou pravidelně kontrolovány a obnovovány.

Všechny produkty a výrobní závody Hexagon jsou v případě, že to je vyžadováno, certifikovány v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001. Certifikace znamená, že zákazníci mají jistotu dodržení vysoké úrovně kvality a norem týkající se ochrany životního prostředí. Naše operace jsou prováděny v souladu s definovanými a měřitelnými procesy.

V souladu se Směrnicemi Evropské unie Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a RoHS usilujeme o snížení objemu odpadů, které jsou produkovány během celé životnosti našich produktů. Pokud je to možné, vybírá společnost Hexagon Manufacturing Intelligence materiály i komponenty, které lze opětovně použít nebo recyklovat.

Odpovědnosti z pozice inovátora

Hexagon Manufacturing Intelligence se na začátku procesu vývoje a návrhu každého produktu zabývá problémem udržitelného rozvoje. Z našeho pohledu udržitelný vývoj produktů zahrnuje:
 • snahu o zmenšení rozměrů a snížení hmotnosti našich produktů za účelem minimalizace použití materiálů jako jsou kovy a plasty
 • použití recyklovatelných materiálů, například hliníku a mosazi, kdekoli to je možné;
 • poskytování upgradů produktů a služeb za účelem prodloužení životnosti produktu;
 • zvyšování kompatibility s jinými měřicími systémy nebo komponentami, tudíž i rozšiřování funkčnosti měřicího systému;
 • navrhování ergonomických, snadno použitelných produktů;
 • omezení použití nebezpečných materiálů v konstrukci produktů.