Ne Yapıyoruz

Üretim için akıllı değişimi şekillendirme

Müşterilerimize hız ve güven sunuyoruz
Her sektörün kendine özgü zorluk ve motivasyonu olsa da; üretkenlik, tüm sektörlerde üretim başarısı için merkezi konumdadır. Üreticiler, ürünleri için hız, verimlilik, maliyet ve kaliteyi uygun biçimde dengelemeli ve üretkenliğin bu seviyelerde korunduğundan emin olmalıdır. Bu etkenler arasında bazen birbirini telafi etme durumu olabilir – örneğin üstün kalite beklenen lüks bir ürün söz konusu olduğunda daha yavaş çalışıp maliyeti yükseltmeyi göze alabilirsiniz. Daha geniş toleransa sahip ucuz kitle piyasası ürünleri içinse hız ve iş hacmi büyük önem taşır, dolayısıyla ürün kalitesinden ziyade iş akış süreçlerine öncelik verebilirsiniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence olarak müşterilerimiz için başarıya giden yolun süreç ve ürün kalitesinden ödün vermeden ihtiyaç duyulan hızda çalışmaktan geçtiğine inanıyoruz. Ve müşterilerimize vadettiğimiz budur: üretim dönüşümünde hız ve güven.

Bunu algılayarak, düşünerek ve harekete geçerek yapıyoruz.
Hexagon Manufacturing Intelligence’in hedefi, bu kapalı devre üretimi mümkün kılmak için teknoloji ve fikirleri bir araya getirmek, müşteri sorunları için çözümler geliştirmektir. Bilişsel bilimde, bir insanın bir soruna karşılık vermesi üç kavramla gerçekleşir: algılama, düşünme ve harekete geçme. Biz de, uzmanlık alanlarımızı tanımlarken bu kavramları kullanıyoruz:
Algılama veri toplamak ve üretim süreci hakkında içgörü kazanmak için bir veya birden fazla sensör kullandığımız metroloji mirasımızı temsil ediyor
Düşünme işlenmemiş veriyi işleme alıp sınıflandırarak bilinçli karar verebilmek adına kullanılabilir bilgiye dönüştürdüğümüz analitik becerimizdir
Harekete Geçme uygulama aşamasıdır – ölçüm ve analiz yoluyla elde ettiğimiz bilgileri gerçek hayatta gelişim sağlamak için kullanırız

Kalite kontrol için sadece ölçüm ekipmanına gereksinim duyan müşterileri desteklemeye devam ederken bu alanların üçünde de ürünlere ihtiyaç duyan sizlerin sayısının arttığının farkındayız. Hexagon Manufacturing Intelligence olarak, tek bir satıcının olağanüstü geri dönüş hızının yanı sıra konu ile bağlantılı, entegre çözümler sunma ve bilgiyi üretimin odak noktası kılma konusunda benzersiz bir konumda bulunmaktayız. 

Kalitenin verimlilik getirdiğine inanıyoruz
Metroloji, geçmişte üreticilere çözümden çok sorun getiren bir alan olarak görülebiliyordu. Kalite güvence, üretkenliğin önünde bir engeldi. Ne var ki bugün, bu algıyı değiştirebilecek potansiyele sahip olduğumuza inanıyoruz. Algılama, düşünme ve bağımsız biçimde harekete geçme sadece ilk adım. Daha şimdiden noktaları birleştirmeye, üretim döngüsünün her aşaması arasında bağlantılar kurmaya başladık. 

Otomatik çözümler, Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) ve Endüstri 4.0 prensiplerinin tüm potansiyelini kullanarak algılama, düşünme ve harekete geçmenin metrolojiyle elde edilen kuramsal bilgilerin tekrar fiziksel dünyada kullanılması ve gerçek iyileştirmeler kaydetmesi yoluyla otomatik ve kapalı devre bir döngü haline gelebileceğine inanıyoruz. Hexagon Manufacturing Intelligence'ın vizyonunda kalite, bundan böyle verimliliğin önünde engel değildir. Bunun yerine, kalite verimliliği getirir.

 

Biz Kimiz

Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel üreticilerin bugünün çığır açan teknolojileri ve yarının yaşamı değiştiren ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Yeni Kurumsal Kimliğimiz

2015 yılında Hexagon Metrology, Hexagon Manufacturing Intelligence oldu. Bu değişim sadece yeni bir kimlik kazanmaya dair değil. Hexagon Manufacturing Intelligence, son birkaç yılda gerçekleşen birtakım değişimlerin zirvesini temsil eden ve veriye dayalı üretimi tam anlamıyla gerçekleştirmek amacıyla süregelen vizyonumuzun hayat bulmuş hali olan markamızın evrimini temsil ediyor.