Branscher

Flyg- och rymdteknik

Vi har lösningar för verifiering, validering och spårbarhet inom flyg- och rymdindustrin och för montering av flygplan.

Fordon

Vi säkerställer hastigheten och kvaliteten på fordonsfabrikerna så att prestandan ute på vägarna blir mätbart bättre.

Electronics

Inspecting the intricate components inside the computer, communications and consumer electronics devices that connect the modern world

El och energi

Vi ökar effektiviteten i energibranschen genom storskalig mätning och produktion av precisionsdetaljer

Medicinteknik

Medicinteknik är ett mycket utmanande område för tillverkare. Regelverken kräver felfri funktion och absolut hygienisk produktionsmiljö. Tillverkare inom...

Tillverkning

Vi balanserar toleransen med genomloppstiden för att optimera tillverkningsprocesserna och maximera produktiviteten i alla...

Tung industri

Vi tillhandahåller storskalig mätteknik som underlättar arbetet inom tung industri genom datadriven tillverkning.

Verktyg, gjutning och stansning

Noggrann produktion av verktyg, gjutformar och stansformar ger snabb och säker tillverkning

Annan spännande användning

Vi tillhandahåller mätteknik i stor skala för att underlätta arbete inom tung industri genom datadriven tillverkning.