Avvecklade produkter

På grund av pågående forskning och utveckling så utvecklas Hexagon Manufacturing Intelligence produktportfölj kontinuerligt. Äldre modeller av produkter ersätts med nya innovationer med bättre prestanda. Denna sektion listar avvecklade produkter från hela Hexagon Manufacturing Intelligence sortiment, och den nuvarande ekvivalenta eller efterträdande produkten. Vi erbjuder service och support för både avvecklade och aktuella produkter genom lokala Hexagon Manufacturing Intelligence kontor och genom återförsäljare.

Coordinate Measuring Machines | Laser Trackers | Milling Systems | Laser Scanners | Portable Measuring Arms | White Light Systems | Sensors | Touch Trigger Probes | Scanning Probes | Non Contact Sensors | Adapters & Extensions | Probe Changers, Racks & Accesories | Continuous Wrist | Software

 Coordinate Measuring Machines
 Previous Name/Model  New Product Name
 Brown & Sharpe Gage 2000  ROMER Absolute Arm, 4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Brown & Sharpe Reflex  ROMER Absolute Arm, 4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Brown & Sharpe Microval  ROMER Absolute Arm, 4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Brown & Sharpe Micro-Hite 3D  ROMER Absolute Arm, 4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Brown & Sharpe Micro Xcel  ROMER Absolute Arm, 4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Brown & Sharpe Mistral  ROMER Absolute Arm, 4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Brown & Sharpe Validator  ROMER Absolute Arm, 4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Brown & Sharpe GLOBAL Image  GLOBAL Performance, Global Advantage
 Brown & Sharpe GLOBAL Status  GLOBAL Classic
 Brown & Sharpe Micro-Hite DCC  Shop Floor CMMs
 Brown & Sharpe Gage DCC  4.5.4 SF
 Brown & Sharpe 4.5.4 SF  4.5.4 SF
 Brown & Sharpe Xcel  GLOBAL Classic, GLOBAL Performance, GLOBAL Advantage
 Brown & Sharpe Xcel UHA  GLOBAL Classic, GLOBAL Performance, GLOBAL Advantage
 Brown & Sharpe Chameleon  GLOBAL Classic, GLOBAL Performance, GLOBAL Advantage
 Brown & Sharpe Chameleon UHA  GLOBAL Classic, GLOBAL Performance, GLOBAL Advantage
 Brown & Sharpe MicroXcel PFX  GLOBAL Classic, GLOBAL Performance, GLOBAL Advantage
 Brown & Sharpe MicroXcel UHA PFX  GLOBAL Classic, GLOBAL Performance, GLOBAL Advantage
 Brown & Sharpe PCR  4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Brown & Sharpe Micro PCR  4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Brown & Sharpe Mistral  GLOBAL Classic, GLOBAL Performance, GLOBAL Advantage
 Brown & Sharpe Validator  GLOBAL Classic, GLOBAL Performance, GLOBAL Advantage
 Brown & Sharpe One  4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Brown & Sharpe GLOBAL eXtra  GLOBAL eXtra
 Brown & Sharpe PCR Sheet Metal  DEA Toro, DEA Mercury, DEA Bravo
 Brown & Sharpe Steifelmeyer  Horizontal formula 2000  DEA Toro, DEA Mercury, DEA Bravo
 Brown & Sharpe Steifelmeyer  Horizontal formula 3000  DEA Toro, DEA Mercury, DEA Bravo
 DEA Micro-Hite 3D  Portable Measuring Arms
 DEA Micro-Hite DCC  Shop Floor CMMs
 DEA PIONEER  PIONEER
 DEA GLOBAL Classic  GLOBAL Classic
 DEA GLOBAL Performance  GLOBAL Performance
 DEA GLOBAL Advantage  GLOBAL Advantage
 DEA GLOBAL SF  GLOBAL SF
 DEA GLOBAL eXtra  GLOBAL eXtra
 DEA ONE  4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 DEA MICRA  MICRA
 DEA Beta  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA Epsilon  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA Gamma  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA Ghibli  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA Iota  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA Mistal  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA FDG  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA Omega  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA Scirocco  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA Swift  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA Typhoon  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA Vento  DEA Alpha, DEA Delta
 DEA PRIMA RI  N/A
 Micro-Hite 3D  Portable Measuring Arms
 Micro-Hite DCC  Shop Floor CMMs
 Sheffield ATLAS  N/A
 Sheffield Apollo  Endeavor 3, Endeavor 3 Plus
 Sheffield DISCOVERY  4.5.4 SF
 Sheffield Discovery II  4.5.4 SF, 7.10.7 SF
 Sheffield Discovery III  7.10.7 SF
 Sheffield Endeavor  Endeavor 3, Endeavor 3 Plus
 Sheffield ENDEAVOR 2  Endeavor 3, Endeavor 3 Plus
 Sheffield EXPLORER  N/A
 Sheffield Mirco-Hite 3D  Portable Measuring Arms
 Sheffield PIONEER  PIONEER
 Sheffield Cordax 1805  Endeavor 3, Endeavor 3 Plus
 Sheffield Cordax 1808M, M2, MQ,  MH, MM  Endeavor 3, Endeavor 3 Plus
 Sheffield Micro-Hite 3D  Portable Measuring Arms
 Laser Trackers
 Previous Name/Model  New Product Name
 Leica Smart 310  Leica Absolute Tracker AT930 / Leica Absolute Tracker AT402
 Leica LT500  Leica Absolute Tracker AT930 / Leica Absolute Tracker AT402
 Leica LTD500  Leica Absolute Tracker AT930 / Leica Absolute Tracker AT402
 Leica LT300  Leica Absolute Tracker AT930 / Leica Absolute Tracker AT402
 Leica LT600  Leica Absolute Tracker AT930 / Leica Absolute Tracker AT402
 Leica LTD600  Leica Absolute Tracker AT930 / Leica Absolute Tracker AT402
 Leica LTD700  Leica Absolute Tracker AT960-MR
 Leica LTD800  Leica Absolute Tracker AT960-LR
 Leica LT640  Leica Absolute Tracker AT930 / Leica Absolute Tracker AT402
 Leica LTD640  Leica Absolute Tracker AT930 / Leica Absolute Tracker AT402
 Leica LTD70x  Leica Absolute Tracker AT960-MR
 Leica LTD840  Leica Absolute Tracker AT960-LR
 Leica Absolute Tracker AT901  Leica Absolute Tracker AT960
 Leica Absolute Tracker AT901-B  Leica Absolute Tracker AT930 / Leica Absolute Tracker AT402
 Leica Absolute Tracker AT901-MR  Leica Absolute Tracker AT960-MR
 Leica Absolute Tracker AT901-LR  Leica Absolute Tracker AT960-LR
 Leica Absolute Tracker AT401  Leica Absolute Tracker AT402
 Leica Absolute Tracker AT402  Leica Absolute Tracker AT403
 Wild TC2002  Leica TDRA6000 Laser Station
 Leica TDA5000  Leica TDRA6000 Laser Station
 Leica TDM5000  Leica TDRA6000 Laser Station
 Leica TDA5005  Leica TDRA6000 Laser Station
 Leica TDM5005  Leica TDRA6000 Laser Station
 Wild T2000  Leica TM6100A Industrial Theodolite
 Wild T2002  Leica TM6100A Industrial Theodolite
 Wild T3000  Leica TM6100A Industrial Theodolite
 Leica TM5000  Leica TM6100A Industrial Theodolite
 Leica TM5000A  Leica TM6100A Industrial Theodolite
 Leica TM5100  Leica TM6100A Industrial Theodolite
 Leica TM5100A  Leica TM6100A Industrial Theodolite
 Milling Systems
 Previous Name/Model  New Product Name
 ROMOCUT  N/A
 Laser Scanners
 Previous Name/Model
 Perceptron ScanWorks V5 for  ROMER  HP-L Laser Scanners
 Perceptron ScanWorks V4i for  ROMER  HP-L Laser Scanners
 Leica T-Scan  Laser Scanning Solutions
 Portable Measuring Arms
 Previous Name/Model  New Product Name
 Axila Flex  ROMER Absolute Arm
 ROMER Flex  ROMER Absolute Arm
 Axila Omega  ROMER Absolute Arm
 ROMER Omgea  ROMER Absolute Arm
 Sheffield Omega  ROMER Absolute Arm
 Axila Sigma  ROMER Absolute Arm
 ROMER Sigma  ROMER Absolute Arm
 ROMER S6 Series Arm  ROMER Absolute Arm
 ROMER 1000 Series Arm  ROMER Absolute Arm
 ROMER 3000i  ROMER Absolute Arm
 ROMER Stinger  ROMER Absolute Arm
 ROMER Stinger II  ROMER Absolute Arm
 ROMER Stinger 2i  ROMER Absolute Arm
 ROMER Infinite  ROMER Absolute Arm
 ROMER Infinite 2.0  ROMER Absolute Arm
 Cimcore Infinite  ROMER Absolute Arm
 Cimcore Infinate 2.0  ROMER Absolute Arm
 Brown & Sharpe Gage 2000a  ROMER Absolute Arm
 ROMER MultiGage  ROMER Absolute Arm Compact
 ROMER ScanShark  ROMER Absolute Arm
 CIMCORE ARM  ROMER Absolute 75 Series SI Arm with integrated scanner or Absolute 75 Series SE  Arm with HP-L-20.8 External Scanner
 CIMCORE ARM with integrated  scanner  ROMER Absolute Arm with integrated scanner
 CIMCORE ARM with external scanner  ROMER Absolute Arm with external scanner
 White Light Systems
 Previous Name/Model  New Product Name
 Cognitens Optigo 200  Hexagon Metrology WLS 400M, Hexagon Metrology WLS qFLASH
 Cognitens Opticell  Hexagon Metrology WLS 400A, Hexagon Metrology 360° SIMS
 Cognitens WLS400M  Hexagon Metrology WLS400M
 Cognitens WLS400A  Hexagon Metrology WLS400A
 Sensors
 Probe Heads
 TESASTAR  HP-T
 TESASTAR-v  HP-TV
 TESASTAR-i  HH-MI
 TESASTAR-i M8  HH-MI-M
 TESASTAR-m TKJ 5°  HH-A-T5
 TESASTAR-m TKJ 7.5°  HH-A-T7.5
 TESASTAR-m M8 5°  HH-A-M5
 TESASTAR-m M8 7.5°  HH-A-M7.5
 TESASTAR-sm 5° TKJ 65mm  HH-AS6-T5
 TESASTAR-sm 5° TKJ 80mm  HH-AS8-T5
 TESASTAR-sm 7.5° TKJ 80mm  HH-AS8-T7.5
 TESASTAR-sm 5° M8 65mm  HH-AS6-M5
 TESASTAR-sm 5° M8 80mm  HH-AS8-M5
 TESASTAR-sm 7.5° M8 80mm  HH-AS8-M7.5
 TESASTAR-m 2.5° TKJ  HH-A-T2.5
 TESASTAR-m 2.5° M8  HH-A-M2.5
 TESASTAR-sm 2.5° TKJ  HH-AS8-T2.5
 TESASTAR-sm 2.5° M8  HH-AS8-M2.5
 TESASTAR-m 2.5° HD  HH-A-H2.5
 TESASTAR-sm 2.5° HD  HH-AS8-H2.5
 TESASTAR-e  HH-C-V2.0
 TESASTAR-ae  HH-CA-V2.0
 Touch Trigger Probes
 TESASTAR-p lf  HP-T-LF
 TESASTAR-p sf  HP-T-SF
 TESASTAR-p mf  HP-T-MF
 TESASTAR-p ef  HP-T-EF
 TESASTAR-mp  HP-TM Probe body
 TESASTAR-mp lf module  HP-TM-LF
 TESASTAR-mp sf module  HP-TM-SF
 TESASTAR-mp mf module  HP-TM-MF
 TESASTAR-mp ef module  HP-TM-EF
 TESASTAR-rp  HP-T-RP
 Scanning Probes  New Product Name
 Leitz Scanning Probe Head X1c  HP-S-X1C Scanning Probe
 Leitz Scanning Probe Head X1s  HP-S-X1S Scanning Probe
 Leitz Scanning Probe Head X1h  HP-S-X1H Scanning Probe
 Leitz Scanning Probe Head X3c  HP-S-X3C Scanning Probe
 Leitz Scanning Probe Head X3t  HP-S-X3T Scanning Probe
 Leitz Scanning Probe Head X5  HP-S-X5 Scanning Probe
 Non Contact Sensors  New Product Name
 CMS106 AC TKJ  HP-L Laser Scanners
 CMS 106 AC AutoJoint  HP-L Laser Scanners
 CMS 108 AP TKJ  HP-L-10.8T
 CMS Controller 100  HP-LC-100
 CMS Controller 200  HP-LC-200
 Dual Platform adapter for CMS108 AJ  HA-C-A
 Dual Platform adapter for CMS108  TKJ  HA-C-T
 CMS 208  HP-L-20.8T
 HP-C-VE  CMM-VE
 Adapters & Extensions  New Product Name
 TKJ Mount for Leitz scanning head  HA-TC-L
 TKJ Mount Standard  HA-TC-S
 TESASTAR M8 31mm Adapter  HA-TM-31
 TESASTAR M8 140mm Adapter  HA-TM-140
 TESASTAR M8 300mm Adapter  HA-TM-300
 TKJ Mount Standard PCB  HA-TC-P
 TKJ Mount ROMER with Handle  HA-TC-RH
 TKJ Mount ROMER no Handle  HA-TC-R
 TKJ Mount Standard CMS  HA-TC-S106
 TKJ Mount for CMS108  HA-TC-S108
 TKJ 26 Female  HA-TC-S26
 TESASTAR Fixed Adapter  HA-F
 M8 - M8 300mm Alu  HA-M-300
 M8 - M8 450mm Carbon  HA-M-450
 HTKJ - TKJ Compact Alu  HA-HT-CA
 HTKJ - TKJ 150mm Alu  HA-HT-150A
 HTKJ - TKJ 300mm Carbon  HA-HT-300C
 TKJ 300 Carbon  HA-TT-300C
 TMA 450 Carbon  HA-TM-450C
 MTKJ - M8 Compact  HA-HM-CA
 MTKJ - M8 250mm Carbon  HA-HM-250C
 MTKJ - M8 500mm Carbon  HA-HM-500C
 MTKJ - M8 750mm Carbon  HA-HM-750C
 TST-r Mega Module TT  HR-RH
 TESASTAR TKJ 50mm Extension  HA-TT-50
 TESASTAR TKJ 100mm Extension  HA-TT-100
 TESASTAR TKJ 200mm Extension  HA-TT-200
 TESASTAR TKJ 300mm Extension  HA-TT-300
 TESASTAR TKJ Angular Adaptor 0°  HA-TT-A0
 TESASTAR TKJ Angular Adapter 30°  HA-TT-A30
 TESASTAR TKJ Angular Adapter 60°  HA-TT-A60
 TESASTAR TKJ Angular Adapter 90°  HA-TT-A90
 TESASTAR M8/M8 Adaptor 50mm  HA-M-50
 TESASTAR M8/M8 Adaptor 100mm  HA-M-100
 TESASTAR M8/M8 Adaptor 200mm  HA-M-200
 Probe Changers, Racks &  Accessories  New Product Name
 Automatic Styli Changer LSP-X1 / 3  (400 mm)  HR-X-400
 Automatic Styli Changer LSP-X1 / 3  (700 mm)  HR-X-700
 Automatic Styli Changer LSP-X1  TravelRack 600  HR-X1-6TR
 Automatic Styli Changer LSP-X1  TravelRack 700  HR-X1-7TR
 Automatic Styli Changer LSP-X1  TravelRack 1000  HR-X1-10TR
 Automatic Styli Changer LSP-X3 (540  mm)  HR-X-540
 Automatic Styli Changer LSP-X3  (1.200 mm)  HR-X-1200
 Automatic Styli Changer LSP-X5 (700  mm)  HR-XS-700
 Automatic Styli Changer LSP-X5 (870  mm)  HR-XS-870
 Automatic Styli Changer LSP-X5  (1.140 mm) in x  HR-XS-1140X
 Automatic Styli Changer LSP-X5  (1.170 mm)  HR-XS-1170
 Styli Changer Extension for HR-X5-  1000  HR-XS-EX10
 Styli Changer Extension for HR-X5-  700  HR-XS-EX7
 Single Port Garage LSP-X1  HR-X1-P
 Single Port Garage LSP-X1 Shop  Floor  HR-X1-P-SF
 3-port Garage  HR-X1-3P
 Single Port Garage TravelRack  HR-X1-P-TR
 Single Port Garage LSP-X3  HR-X3-P
 Single Port Garage LSP-X5  HR-XS-P
 Single Port Garage LSP-X5 in x  HR-XS-P-X
 TESASTAR-pr 2 port 90mm  HR-P2-90
 TESASTAR-pr 4 port 90mm  HR-P4-90
 TESASTAR-pr 6 port 90mm  HR-P6-90
 TESASTAR-pr 2 port 150mm  HR-P2-150
 TESASTAR-pr 4 port 150mm  HR-P4-150
 TESASTAR-pr 6 port 150mm  HR-P6-150
 Addtional 2 Ports for pr Rack  HR-PA-2
 TESASTAR-r 3 port  HR-R3
 TESASTAR-r 5 port  HR-R5
 TESASTAR-r 9 port  HR-R9
 TESASTAR-pr 2 additonal ports  HR-RP-2
 Additonal active port 40mm  HR-RA-40
 Additional active port 65mm  HR-RA-65
 Continuous Wrist  New Product Name
 CW43L-mw  HH-ACW-43MW
 CW43L-mw 3rd Axis Adapter  HA-ACW-3AA
 CW43L-mw Adapter  HA-ACW-AA
 E200-mw  HA-ACW-200M
 E330-mw  HA-ACW-330M
 E570-mw  HA-ACW-570M
 Software  New Product Name
 ROMER DOCS  TubeShaper
 ROMER G-Tube  TubeShaper
 Single Touch Interface  INSPECT

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Filargatan 3 
SE-632 29
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster