Laser Tracker

Sedan länge en standard inom industriell mätteknik. Lasertracker-system är marknadsledande när det gäller noggrannhet, driftsäkerhet och hållbarhet i portabla mätutrustningar.

Leica Absolute Tracker AT403

Nytt allt-i-ett mätsystem för stora volymer som sätter nya standarder för portabilitet, enkelhet, robust konstruktion och effektiv mätning.

Leica Absolute Tracker AT930

The Leica Absolute Tracker AT930 is the next generation 3D laser tracker to feature the Leica Absolute Interferometer (AIFM), giving high-speed dynamic measurement...

Leica Absolute Tracker AT960

The Leica Absolute Tracker AT960 is a robust, all-in-one portable laser tracker that fits in a single flight case. Offering high-speed dynamic measurement as standard, it...

Leica Probing Solutions

The Leica B-Probe is a handheld and battery-powered point probing device made for the Leica Absolute Tracker AT402, Hexagon Manufacturing Intelligence's most portable laser...

Leica Scanning Solutions

Leica T-Scan solutions from Hexagon Manufacturing Intelligence are the only mature-technology industrial laser scanners for large scale measurements of up to 60m (Ø)....

Leica T-Mac

Leica T-Mac (Tracker-Machine control sensor), the next-generation 6DoF tracking device for automated applications, answers the needs of a growing number of Leica Geosystems...

Leica Automated Solutions

Leica Geosystems laser tracker based robotic measuring systems create a sensation in industrial metrology once again.

ROBODYN

Innovativ mjukvarulösning för komplett kalibrering och funktionskontroll på industriella robotsystem.