Automatiserade lösningar

Morgondagens fabrik kommer att vara smart och digital med en datastyrd förståelse för anläggningens processer. Automatiseringen kommer att spela en viktig roll i alla industrisektorer. Hexagon Metrology erbjuder rätt lösning för fullt automatiserad mätning och processtyrning, redan idag.

360° SIMS

Hexagon Manufacturing Intelligence provides a broad solution for fully automated dimensional process and quality control.

WLS400A

The white light measuring system Hexagon Manufacturing Intelligence WLS400A is a flexible solution for real-time shop floor metrology.

Leica Automated Solutions

Leica Geosystems laser tracker based robotic measuring systems create a sensation in industrial metrology once again.

ROBODYN

Innovativ mjukvarulösning för komplett kalibrering och funktionskontroll på industriella robotsystem.