Leica Absolute Scanner LAS-20-8

Det användarvänliga alternativet för manuell laserskanning av stora volymer

Leica Absolute Scanner LAS-20-8 är ett prisvärt och enkelt sätt att lägga till 3D-digitalisering till din mätverktygslåda, och på så sätt uppnå maximal användbarhet.

LAS-20-8 används för insamling av molnpunktsdata i mätvolymer på upp till 60 meter, och kombinerar mätkapaciteten med koordinatmätmaskinen (CMM) Leica Absolute Tracker AT960 (de sex graderna av frihet – 6DoF) med en handhållen laserenhet som har en ergonomisk lättviktskonstruktion för att erbjuda en fullständig och användarvänlig bärbar 3D-skanningslösning.

Den handhållna laserskannern LAS-20-8 är optimerad för manuella inspektionsprogram och imponerar vid kontaktfri inspektion av ytor med fri form.

LAS-20-8 anpassar automatiskt laserns intensitet efter förändringar i materialet eller ljusförhållandena så att du kan hämta detaljerad mätinformation även på blanka metaller och mörka förmål utan att lägga tid på ytförberedelser. Skannern LAS-20-8 är konstruerad för snabba byten mellan olika inspektionsmetoder och registreras av lasertrackern för smidiga växlingar mellan mätning med reflektor, mätspets och skanner – den är ett perfekt komplement till Leica T-Probe. Du kan även använda huvudknappen för att välja en kundanpassad förinställd mätprofil och få optimal inställning för varje sektion av delen utan att behöva göra justeringar i programvaran.

Skannerenheten har ett inbyggt guideljus och tre siktlinjeindikatorer som säkerställer korrekt placering för bästa möjliga skanningsresultat. De visuella, akustiska och haptiska indikatorerna hjälper dig att se, höra och känna skannerns feedback och gör arbetsförloppet pålitligt. Den handhållna skanningslösningen LAS-20-8 kan användas överallt genom att den har batteridrift som alternativ och kapslingsklassning IP50.

Leica Absolute Tracker AT960 with LAS-20-8 at Mercedes

Watch Leica Absolute Tracker AT960 combine with Leica Absolute Scanner LAS-20-8 to carry out large volume scanning on various surfaces.

Om dig
Om ditt företag

Batteridrift
Leica Absolute Scanner LAS-20-8 erbjuder fullständig mobilitet för rörliga mätningar med laserskanner eftersom den kan användas med batteridrift och endast behöver en enda nätverkskabel.

Automatisk anpassning till ytan
Driftkonceptet med den ”flygande punkten” gör att skannern LAS-20-8 kan användas för att automatiskt anpassa laserintensiteten efter ytan och säkerställa bästa möjliga avläsning utan extra arbetsbörda.

Självidentifierande sensor
Laserskannern LAS-20-8 känns automatiskt igen av Leica Absolute Tracker AT960, vilket gör att du snabbt kan växla mellan mätning med 3D-skanning, mätspets och reflektor.

Byte av skannerns mätprofil
Kundanpassade förinställda skanningslägen kan väljas med huvudknappen på LAS-20-8 för att ge dig tillgång till rätt mätprofil i rätt tid utan att behöva göra justeringar i programvaran.

Feedback för flera sinnen
Laserskannern LAS-20-8 kombinerar haptisk, akustisk och visuell feedback för att guida dig till den optimala mätplaceringen med så lite inlärning som möjligt.

Robust design med kapslingsklassning IP50
LAS-20-8 är konstruerad för pålitlighet och hållbarhet under tuffa arbetsförhållanden. Kapslingsklassningen IP50 ger dig möjlighet att använda mätning med laserskanning där det behövs.

RDS-programvara
LAS-20-8 är baserad på samma RDS-programvara som Hexagons portabla mätarmar så att du kan dra nytta av din befintliga kunskap vid systemkontroller, kompensation och certifiering.

Mätningsvolymer (Ø)

 Leica Absolute Tracker Model  Leica Absolute Scanner LAS-20-8 Maximum Range
 AT960-MR  20 m
 AT960-LR  40 m
 AT960-XR  60 m


System Specifications

   Leica Absolute Scanner LAS-20-8
 Skannerns storlek/vikt (utan kabel)  300 x 201 x 140 mm / 0.94 kg
 Styrenhetens storlek/vikt  226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg
 Arbetsavstånd  180 mm
 Arbetsområde  ± 40 mm
 Maximal skanningsbredd (vid arbetsavstånd)  Ca 220 mm
 Maximal insamlingshastighet  150 000 punkter/sek*
 Maximal linjehastighet  100 Hz*
 Minimal punktdensitet (vid arbetsavstånd)  0.013 mm*
 Kapslingsklassning för skanner/styrenhet  IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529)

*Beroende på mätningsläge

Systemnoggrannhet

   Leica Absolute Scanner LAS-20-8
 Mätosäkerhet för längd (2 sigma)  UL = ± 60 μm om under 8,5 m

 UL = ± 26 μm + 4 μm/m om större än 8,5 m
 Mätosäkerhet för radie (2 sigma)  UR = ± 50 μm om under 8,5 m

 UR = ± 16 μm + 4 μm/m om större än 8,5 m

 US = ± 85 μm + 1,5 μm/m
 Mätosäkerhet på plan yta (2 sigma)  UP = ± 80 μm + 3 μm/m
Leica Scanning Solutions Brochure

Case Studies

Explore how companies like yours are achieving speed and confidence in their processes.

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Filargatan 3 
SE-632 29
Eskilstuna
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813

Försäljning Tjänster