Leitz Reference HP

Leitz Reference HP – szybka i wszechstronna kontrola

Leitz_Reference_HP-M
Leitz Reference HP (High Precision) jest portalową maszyną CMM i sprawdzianem kół zębatych z ruchomym portalem – to idealna maszyna do kompleksowych zadań pomiarowych, łącząca wysoką dokładność z optymalną wydajnością. Dostępna jest w różnych rozmiarach, gwarantuje szybką, precyzyjną i efektywną kontrolę części. Została wyposażona w system pomiarowy LSP; Leitz Reference może wykonywać kontrole w trybie pomiaru punktowego i szybkiego skanowania (High Speed Scanning). Leitz Reference HP jest również dostępny z opcją XP (rozszerzony zakres temperatur). Dzięki tej opcji współrzędnościowa maszyna pomiarowa może być łatwo zastosowana w produkcji.

Maszyny z serii Leitz Reference HP są ekonomicznymi maszynami CMM do prowadzenia skomplikowanych pomiarów. Zostały wyposażone w głowicę Leitz LSP, która została opracowana przez niemiecki oddział Hexagon Metrology. Może ona przeprowadzać zarówno szybkie pomiary punktowe dla typowych zadań pomiarowych, jak i szybkie skanowanie podczas pomiarów kształtu i konturów.
 
Dokładność wyników pomiarów i ich uniwersalne wykorzystanie zawdzięczamy głowicy 3D. W czasie pracy, głowica wykonuje jednoczesny pomiar powierzchni detalu w osiach X, Y i Z, automatycznie wyznaczając wektor normalny do mierzonej powierzchni. Pomiar bez blokowania osi – oznacza to, że system pomiarowy jest umieszczony prostopadle do powierzchni części – rzeczywisty kierunek wektora normalnego do mierzonej powierzchni wyznaczany jest dla każdego mierzonego punktu. Zatem, odchylenie trzpienia sondy pomiarowej może zostać obliczone i skorygowane.

Leitz Reference HP to nie tylko współrzędnościowa maszyna pomiarowa. Współpracując z oprogramowaniem QUINDOS, może zostać wykorzystana jako centrum kontroli kół zębatych. Oprogramowanie posiada ponad 30 pakietów rozszerzających, pozwalających mierzyć koła zębate, koła zębate stożkowe, ślimacznice, koła ślimakowe, spirale oraz elementy tłoczące sprężarek śrubowych.

Leitz Reference HP jest również dostępny z opcją XP (rozszerzony zakres temperatur). Dzięki tej opcji współrzędnościowa maszyna pomiarowa może być łatwo zastosowana w produkcji.

O Tobie
O Twojej firmie
 • Ruchomy portal wykorzystujący technologię TRICISION™.
 • Stalowe liniały kodowe o wysokiej rozdzielczości opracowane przez firmę Heidenhain, wyposażone w automatyczną kompensację temperatury.
 • Stół granitowy ze zintegrowanymi prowadnicami trapezowymi (jaskółczy ogon).
 • System prowadzący wykorzystujący łożyska pneumatyczne.
 • Głowica LSP-S2 współpracująca z trzpieniami pomiarowymi o długości do 800 mm.  
 • Opcja: automatyczna wymiana trzpienia sondy pomiarowej przy użyciu magazynu końcówek.
 • Opcja XT: rozszerzony zakres temperatur i osłony prowadnic

Sonda skanująca LSP-S2 (Leitz Reference HP 600/700/900)
 
Przy poziomych przedłużeniach sondy do długości 800 mm, bardzo szybka głowica sondy skanującej LSP-S2 umożliwia pomiar elementów geometrycznych głęboko wewnątrz obrabianego przedmiotu. Automatyczny system przeciwwagi może przenosić konfiguracje końcówek pomiarowych o wadze do 1000 g. LSP-S2 jest idealną głowicą sondy dla długich końcówek pomiarowych. 
Odchylenia sondy są mierzone za pomocą liniowych zmiennych przetworników różnicowych (LVDT). LSP-S2 obsługuje wszystkie standardowe tryby sondowania, takie jak pomiary jednopunktowe, samocentrowanie  oraz ciągłe, bardzo szybkie skanowanie dla szybkich i dokładnych pomiarów kształtów i profili.

Podobnie jak wszystkie inne głowice sond Leitz, LSP-S2 zapewnia równoczesne sondowanie bez zamocowania, we wszystkich osiach, zawsze prostopadle do powierzchni. Umożliwia to prawidłową kompensację wszelkich odchyleń końcówek pomiarowych. 
 
Sonda skanująca LSP-X3 (Leitz Reference HP 5.4.3)

Są to małe i tanie, ale niezwykle dokładne, sondy skanujące 3D, które mogą współpracować z długimi na maksymalnie 360 mm przedłużkami oraz zestawami trzpieni pomiarowych. Dostępne są w wersjach montowanych na stałe jak i przegubowych. 

LSP-X3 oferuje sondowanie punktowe podczas pomiarów standardowych, a także szybkie skanowanie podczas kontroli kształtów i profili; doskonale sprawdza się w kontroli wymiarów małych i średnich precyzyjnie wykonanych części pryzmatycznych i elementów o złożonej geometrii. 

Możliwość automatycznej zmiany narzędzi umożliwia zmianę trzpienia podczas programu pomiarowego bez potrzeby rektyfikacji sondy. Magnetyczne zaciski mocujące trzpień umożliwiają jego szybką i niezawodną wymianę.

CMS 106


Nowa sonda laserowa CMS 106 zapewnia wiele korzyści metrologicznych w postaci kompletnego i mocnego gotowego pakietu do użytku dzięki punktowemu-rozmytemu zapisowi obrazu, włącznie z inspekcją charakterystyki zgodnej z CAD (części cienkościenne / z blachy stalowej), badanie powierzchni niezależne od kształtu zgodnie z CAD i na odwrót.

Podstawowe cechy CMS:

 • Pełna automatyzacja – łatwe wykonywanie nastaw i ustawianie parametrów,
 • Wysoka precyzja – dokładność czujnika ±20 um,
 • Wyjątkowe zmienne powiększenie “3 x zoom”  w rozdzielczości optycznej – użytkownik może wybrać długość liniową 25 mm, 60 mm lub 120 mm, aż do 1000 punktów na linię. Idealne do szybkiej inspekcji powierzchni dużych przedmiotów lub pomiarów małych izolowanych powierzchni,
 • Automatyczne sterowanie laserowe w czasie rzeczywistym – unikatowa technologia umożliwia 10-krotną optymalizację natężenia wiązki laserowej podczas pomiaru każdego jednego punktu,
 • Zawsze pewne i powtarzalne wyniki pomiarów przy wysokim kącie pomiarowym ± 60°,nawet na obrabianych powierzchniach,
 • Zdolność pomiarowa niemal wszystkich materiałów, włącznie z powierzchniami obrobionymi, częściowo obrobionymi, wytłaczanymi, kutymi, piaskowanymi, powlekanymi metalem, włóknem węglowym, tworzywem sztucznym, gliną, gumą, drewnem i ceramiką,
 • Pełna kompatybilność z kilkoma zmieniaczami sond przy pomiarach z wieloma czujnikami.
Dane techniczne współrzędnościowej maszyny pomiarowej oraz sprawdzian kół zębatych
 
Dane techniczne współrzędnościowej maszyny pomiarowej:

Zakres temperatury 19° - 21°C 

Model

Zakres X
[mm]

Zakres Y
[mm]

Zakres Z
[mm]

5.4.3

500

400

300

7.7.5

700

700

500

10.7.6

1000

700

560

15.9.7

1500

900

700

20.9.7

2000

900

700


Zakres temperatury 18° - 22°C   

Model

Zakres X
[mm]

Zakres Y
[mm]

Zakres Z
[mm]

22.12.9

2200

1200

900

30.12.9

3000

1200

900

40.12.9

4000

1200

900

45.12.9

4500

1200

900


Leitz Reference HP opcja XT

Zakres temperatury 15° - 30°C  

 

Model

Zakres X
[mm]

Zakres Y
[mm]

Zakres Z
[mm]

5.4.3

500

400

300

10.7.6

1000

700

560

15.9.7

1500

900

700

20.9.7

2000

900

700

Zakres temperatury 18° - 28°C 


Model

Zakres X
[mm]

Zakres Y
[mm]

Zakres Z
[mm]

22.12.9

2200

1200

900

30.12.9

3000

1200

900

40.12.9

4000

1200

900

45.12.9

4500

1200

900

 
Sprawdzian kół zębatych 

Koła zębate walcowe:

Koła zębate stożkowe:

Curving Couplings

Frezy do kół zębatych:

Dostępne interfejsy:

Normy oceniające:


Pomiar kół zębatych na maszynie 
Leitz Reference HP
Specyfikacje

Reference HP

5.4.3

Reference HP

7.7.5

Reference HP

10.7.6

Reference HP

15.9.7

20.9.7

Reference HP

22.12.9

30.12.9

40.12.9

45.12.9

Zakres modułów [mm]
0.5 - 100 0.5 - 100 0.5 - 100 0.5 - 100 0.5 -100
Maks. średnica koła – zęby proste [mm]  350 650 650 850 1150
 Maks. średnica koła – zęby śrubowe * [mm] 200 450 450 600 900
 Maks. szerokość koła [mm] 300 500 600 700 900
 Maks. długość wału [mm] 500 700 1000 1500 / 2000 2000 / 3000 / 4000 / 4500

* W zależności od konfiguracji końcówek i modułu.
Leitz Reference
Leitz Pathfinder brochure
ISO 10360
Leitz Specification Factsheet
Case Study General Motors Powertrain - Uzbekistan
Case Study Bosch and Siemens Home Appliances Group
Case Study Robert Bosch-Werk Immenstadt
Case Study Gruenewald - Graevenwiesbach

HxGN LIVE

Hexagon’s annual international conference, HxGN LIVE, contains inspiring keynotes, unlimited networking and must-see technologies.

Kontakt

Hexagon Manufacturing Intelligence
ul. Ciepłownicza 23
Kraków
31-574
Polska

T: +48 12 647 08 27
F: +48 12 311 01 43

Sprzedaż Obsługa Klienta