Ohjelmistot

CAE-ohjelmistopaketteja suunnitteluun ja kehitykseen, CAD/CAM-ratkaisuja tuotantotiloihin, dimensionaalisen metrologian ohjelmistoja laadusta vastaaville osastoille sekä kehittyneitä tilastollisia paketteja datanhallintaan ja prosessinohjaukseen tarjoavan Hexagon Manufacturing Intelligencen ohjelmistoratkaisut auttavat valmistajia yhdistämään osastojaan Digital Thread -teeman ympärillä.

Metrologiaohjelmistot

Hexagon Manufacturing Intelligence on metrologiateollisuuden suurin ohjelmistokehittäjä. Se tarjoaa laajan valikoiman yrityksen sisällä kehitettyjä, yksilöllisesti...

Tietokoneavusteiset suunnitteluohjelmistot (CAE)

Hexagon Manufacturing Intelligencen tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmistoratkaisujen (CAE) avulla suunnittelijat, insinöörit ja analyytikot voivat simuloida tuotteen...

CAD CAM -ohjelmisto

CAD/CAM (tietokoneavusteinen suunnittelu ja tietokoneavusteinen valmistus) tarkoittaa tietokoneohjelmistoa, jota käytetään sekä tuotteiden suunnitteluun että valmistukseen.

Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) ohjelmistot

Kaikenkokoisten ja eri toimialoja edustavien valmistajien tarpeisiin sopivat, täydelliset datanhallinnan ja tilastollisten arviointimenetelmien välineet tarjoavat Hexagon...

HxGN SMART Quality

Take full control of your machines and processes, and achieve a smart, data-driven approach to manufacturing with HxGN SMART Quality – the online quality data and...