Palvelutarjontamme

Älykkään muutoksen muovaaminen tuotantoon

Tarjoamme asiakkaille nopeutta ja luotettavuutta

Tietyillä teollisuudenaloilla on omat erityishaasteensa ja -tavoitteensa, mutta tuottavuus on keskeinen tekijä kaikilla aloilla tuotantoteollisuuden menestyksen kannalta. Valmistajien on löydettävä oikea tasapaino nopeuden, tehokkuuden, kustannusten ja tuotteiden laadun välillä ja huolehdittava siitä, että tuottavuus säilyy kaikilla tasoilla. Kannattavuus eri tekijöiden välillä saattaa joskus vaihdella – huippulaatua vaativien ylellisyystuotteiden kohdalla saatetaan päättää hitaammasta työskentelystä, mikä johtaa kustannusten lisääntymiseen. Halvempien, vähemmän tiukkoja toleransseja vaativien massatuotantotuotteiden suhteen nopeus ja tuotantonopeus ovat tärkeitä tekijöitä, ja silloin tehostetut prosessit saatetaan asettaa tuotteen laadun edelle.

Uskomme Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksessä, että asiakkaittemme menestymiseen vaikuttaa paljolti kyky pystyä työskentelemään tarvittavalla nopeudella pystyen kuitenkin samalla säilyttämään täyden luottamuksen prosessin luotettavuuteen ja tuotteiden laatuun. Asiakkaamme voivat luottaa tuotannon vaiheiden nopeuteen ja luotettavuuteen.

Teemme tämän havainnoimalla, ajattelemalla ja toimimalla 
Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen tavoitteena on yhdistää tekniikat ja ideat suljetun kierron valmistusprosessiksi – kehittää ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. Kognitiotieteissä ihmisen reagointia ongelmaan voidaan kuvailla kolmella termillä: havainnointi, ajattelu ja toiminta. Käytämme näytä termejä asiantuntemuksemme alueiden määrittelyssä:

  • Havainnointi edustaa metrologian perintöämme – dataa kerätään ja valmistusprosesseista saadaan tietoja yhdellä tai useammalla anturilla
  • Ajattelu merkitsee analyyttistä kykyämme – raakadata prosessoidaan ja pakataan toteutettaviksi tiedoiksi tukemaan päätöksentekoa
  • Toiminta tarkoittaa toteuttamisvaihetta – mittauksen ja analysoinnin kautta hankittua tietoa käytetään parannusten aikaansaamiseen todellisessa maailmassa

Jatkamme pelkkään laaduntarkastukseen mittausvälineitä tarvitsevien asiakkaiden tukemista, mutta huomioimme myös jatkuvasti lisääntyvän asiaskasmäärän, joka tarvitsee tuotteita kaikilla mainitsemillamme alueilla. Hexagon Manufacturing Intelligence on ainutlaatuisessa asemassa pystyessään tarjoamaan yhdistettyjä, integroituja ratkaisuja erinomaisilla vasteajoilla yhdeltä ainoalta myyjältä – ja asettamaan tiedot valmistuksen keskeiseksi tekijäksi.

Uskomme, että laatu lisää tuottavuutta
Metrologiaa voitiin aikaisemmin pitää asiana, joka aiheutti valmistajille ongelmia ratkaisujen tarjoamisen sijasta. Laadunvarmistus oli este tuottavuudelle. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että pystymme muuttamaan tämän näkemyksen. Itsenäinen havainnointi, ajattelu ja toiminta on vain ensimmäinen askel. Olemme jo aloittaneet pisteiden yhdistelemisen ja luomme linkkejä valmistussyklin kaikkien vaiheiden välille. 

Automatisoitujen ratkaisujen täyden potentiaalin, tavaroiden internetin ja Industry 4.0 -hankkeen periaatteiden hyödyntämisen kautta uskomme, että havainnoinnista, ajattelusta ja toiminnasta voi muodostua automatisoitu, suljettu kierto, jolloin metrologiasta kerätty teoreettinen tieto viedään takaisin fyysiseen maailmaan ja saadaan aikaan todellisia parannuksia. Hexagon Manufacturing Intelligence -yrityksen visiossa laatu ei enää ole este tuottavuudelle. Sen sijaan laatu lisää tuottavuutta.

 

Keitä me olemme

Hexagon Manufacturing Intelligence auttaa teollisia valmistajia kehittämään tämän päivän käänteentekeviä tekniikoita ja huomisen elämää muuttavia tuotteita.

Uusi nimemme

Vuonna 2015 Hexagon Metrology -yrityksestä tuli Hexagon Manufacturing Intelligence.