Technické články

Články zaměřené na obecná technická řešení problémů, vznikajících při aplikovaném průmyslovém měření. Sekce obsahuje rovněž články, vysvětlující technické principy, na jejichž základech naše měřicí produkty pracují.

The Difference Between a Certified Preowned and a Used CMM

Hexagon Manufacturing Intelligence Preowned CMM division's goal is to take the "used" feeling out of the used CMM buying experience. We don't believe in bait-and-switch tactics, selling old software or computers, and not backing up each and every purchase with parts and service availability, technical support, training and a warranty.

Pokroky v technologii Laser Trackerů

Technologie Laser Trackerů se dále rozvíjí a nabízí více možností a funkcí než kdykoli dříve. V tomto videu uvidíte pokroky v technologii Laser Trackerů, například Leica B-Probe a Leica T-Scan 5 a diskusi o tom, jak se automatizace laser trackerů stává preferovanou technologií v mnoha odvětvích, kde je vyžadováno nezávislé řízení polohy a zpětná vazba po průmyslové roboty.

Machine Shop Inspection To Go

There is a lot of exciting new hardware and software technology coming out of the world of portable measurement. These systems are more accurate and easier to use than their predecessors.

Změřte to rychle: Zrychlení kontroly prostřednictvím automatizace

Když si mohou vybrat, profesionálové z oblasti výroby vždy zvolí rychlejší možnost – rychlejší procesor, zařízení nebo stroj – za předpokladu, že klíčové faktory jako cena a přesnost zůstanou konstantní. 

Měřicí technologie dohání potřeby obrábění ve výrobě

S vývojem obrábění a souvisejících procesů čelí výrobci vysokého až středního množství obráběných dílů zvýšeným požadavkům na kontrolu z hlediska frekvence, měření prvků a výrobních statistik, a také rostoucím požadavkům na přesnost.

Definice založená na modelu slibuje ohromný přínos pro zajištění kvality

Během dlouhého vývoje 3D CAD by vás nenapadlo, jaký skokový pokrok je v současnosti ještě možný. Vezměte si MBD, Model Based Definition – Definici založenou na modelu, termín a metodologii, kterou se dlouho zabývali vývojáři softwaru a letecký průmysl.

Multisenzorová metrologie dospěla

Když se zeptáte typického uživatele z oboru, co to znamená „Multisenzorová metrologie“, pravděpodobně uslyšíte řadu odpovědí. 

Současná metrologie překonává metodu pokusů a omylů

Firmy zabývající se ohýbáním trubek a drátů jsou ve výrobním průmyslu vzácným druhem a řeší významné výzvy, které jsou jedinečné právě v tomto oboru. Jednou z těchto výzev je měření samotných ohýbaných trubek a drátů. V tomto odvětví se přesnost opravdu počítá. Trubka, která nebude odpovídat specifikacím, skončí s vysokou pravděpodobností ve šrotu, protože nebude mít patřičný rozměr, aby ji bylo možné spojit se subkomponentami. Tržní síly vyžadující přísnější tolerance a nižší náklady nutí firmy zabývající se ohýbáním trubek a drátů přehodnotit jejich procesy a také zvýšit přesnost. Pokroky v technologii měření určené speciálně pro tuto aplikaci mohou zvýšit produktivitu a přesnost a zároveň výrazně snížit zmetkovitost.

Systémová integrace

Skupina Hexagon Metrology Special Systems Group (SSG) je specializovaný tým společnosti Hexagon Metrology, který realizuje návrhy, systémovou integraci a řízení projektů pro zakázkovou a částečně zakázkovou integraci souřadnicových měřicích produktů do jiných výrobních technologií.

Absolutní interferometr Leica

Leica Geosystems byl prvním výrobcem laser tracker systémů, který zabudoval do laser tracker systému ADM.

Přesnost souřadnicových měřicích strojů v dílenském prostředí

Přesnost souřadnicového měřicího stroje (SMS) závisí na okolní teplotě, ve které je používán. Teplotní změny způsobují, že měřítka, konstrukce stroje a měřené výrobky se roztahují, stahují a v některých případech deformují nelineárním způsobem.

Sledování pokroku: Zhodnocení technologie systémů Laser Tracker

Laser tracker systémy byly dlouhou dobu preferované přenosné měřicí nástroje u společností působících v leteckém a automobilovém průmyslu a v jiných sektorech velkosériové výroby. 

Použití SMS pro kontrolu ozubených kol

Jaké jsou výhody použití SMS pro kontrolu ozubených kol a jaké typy ozubených kol lze kontrolovat? Software PC-DMIS podporuje a umožňuje provádět kontrolu ozubených kol.

Kontrola ozubených kol pomocí měřicích strojů Leitz

Pokud jsou SMS správně vybaveny, jsou ideální pro měření ozubených kol. Představují kombinaci flexibility obecného měřicího systému se specializovanými sondami a softwarem, takže se mohou stát plně funkčními centry pro měření ozubení.

Role GD&T (Geometric Dimensioning & Tolerancing) a způsob využití jejího návrhu hodnoty

Tento dokument whitepaper popisuje technické normy a výhody systému GD&T (Geometric Dimensioning & Tolerancing) spolu s podpůrnými atributy v měřicím softwaru PC-DMIS.

Jak vybrat SMS

Správný SMS představuje zásadní rozdíl v operacích měření.

Insourcing kontroly kvality

Výrobci usilují o neustále zlepšování kontroly kvality.

Propojení technologie čárových kódů s kontrolou kvality

Jen málokoho by napadlo, že žvýkačka bude na počátku éry zefektivnění výroby, snižování nákladů a nepřekonatelné sledovatelnosti. Nicméně právě to se povedlo v červnu 1974 balíčku s 10 žvýkačkami Wrigley’s, když se stal prvním produktem naskenovaným pomocí kódu UPC (universal product code).

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.