Systém ROMER k měření ozubených kol

Plně přenosný měřicí systém umožňující jednoduché a rychlé 3D měření ozubených kol.

K usnadnění měření ozubených kol využila společnost Hexagon Metrology kombinaci nejmobilnějšího souřadnicového měřicího stroje – měřicího ramene ROMER Absolute Arm – se softwarem QUINDOS, jenž je nejvýkonnějším softwarem k analýze speciální geometrie na trhu. Všechna čelní ozubená kola (s vnitřním, vnějším, přímým a šroubovým ozubením) a dokonce i kola s neznámými parametry lze nyní rychle měřit ve velmi intuitivním prostředí.

Měřicí rameno ROMER Absolute Arm
Přenosné měřicí rameno je dobrou investicí. Doba nutná k vyškolení uživatelů je minimální – díky jednoduché obsluze měřicího ramene ROMER Absolute Arm dokáže dodávat spolehlivé výsledky měření v krátkém čase dokonce i nezkušená obsluha. Kapacita měření a kontrol je výrazně vyšší, a protože měřicí rameno ROMER Absolute Arm napomáhá zajišťovat kvalitu, investice se rychle vrací. Zvýšení produktivity a minimalizace produkce mimo specifikace – v dlouhodobém horizontu s absolutní efektivitou.
 
QUINDOS Gear
Software k měření ozubení čelních ozubených kol a přímého, šroubového, vnitřního či vnějšího ozubení na vysoce přesných souřadnicových měřicích strojích. Vyhodnocení podle norem DIN, ISO, JIS, AGMA, ANSI, CNOMO či CAT s excentricitou či bez ní. Modifikace profilu, šroubovice a tolerancí. Softwarový balíček QUINDOS Gear zahrnuje kontrolu vrubového ozubení s přímým či evolventním profilem dle DIN 5481 a DIN 5482.

Funkce QUINDOS Unknown Gear

Kontrola kol s přímým, šroubovým, vnitřním a vnějším ozubením nebo ozubených segmentů s neznámými parametry. Vyhodnocují se všechny standardní parametry: modul, úhel záběru a úhel šroubovice, výška hlavy zubu atd.
O vás
O vaší společnosti

Měřicí rameno ROMER Absolute Arm

Absolutní snímače
Doba inicializace os a zahřívání patří minulosti – stačí zapnout rameno a můžete začít měřit.

Nejlehčí přenosné měřicí rameno
Od 7,1 kg.

Největší měřicí rozsah
Velikost je důležitá: Měřicí rameno ROMER Absolute Arm je k dispozici v sedmi délkách, od 1,5 do 4,5 m.

Technologie SmartLock
Jestliže není měřicí rameno ROMER Absolute Arm používáno, můžete jej pohodlně a bezpečně zamknout.

Balíčky funkcí
Balíčky funkcí ROMER rozvinou plný potenciál přenosného měřicího ramene. Tyto volitelné balíčky funkcí využívají rozhraní ROMER Feature Pack Port. Všechna rozšíření jsou s měřicím ramenem ROMER Absolute Arm zcela sladěna a tvoří součást integrovaného systému. Připojují se přímo k ramenu. Balíček ROMER Mobility zahrnuje akumulátor a WiFi komunikaci, čímž měřicímu ramenu ROMER Absolute Arm propůjčuje maximální flexibilitu. Balíčky funkcí jsou tepelně i mechanicky stabilní, pro uživatele snadno vyměnitelné a otevřené novým technologiím i dalšímu příslušenství.

RDS
Patentovaný software RDS společnosti ROMER je virtuálním dvojníkem měřicího ramene ROMER Absolute Arm. Slouží pro vysokorychlostní přesné kontroly, kalibrace a jednoduchá měření.

Automatizované rozpoznávání sond a opakovatelná výměna sond
Kdykoli můžete provádět změny s využitím různých typů sond. Měřicí ramena ROMER Absolute Arm vědí co dělat.

Naše nejpřesnější rameno
Přesnost od 0,016 mm.

Jediné měřicí rameno nevyžadující čas k zahřátí
 

QUINDOS
Pro měřicí úlohy s ramenem ROMER Absolute Arm nabízí software QUINDOS následující moduly:

Quindos Gear: – Měření čelního, přímého či šroubového (vnitřního i vnějšího) ozubení.

  • Při měření šroubového ozubení software QUINDOS automaticky generuje jmenovité body k porovnávání aktuálních a jmenovitých hodnot – na základě jmenovitých parametrů ozubeného kola (počet zubů, modul atd.). Rozteč a házivost lze změřit automatickým vystředěním nebo pomocí bodového měření.
  • Třída kvality ozubení se určuje na základě kvalitativních tabulek norem DIN, ISO, JIS, AGMA či CNOMO. Vyhodnocovat lze jednotlivé chyby rozteče i kumulativní chyby rozteče s excentricitou či bez ní. ]
  • Softwarový balíček QUINDOS Gear zahrnuje kontrolu vrubového ozubení s přímým či evolventním profilem dle DIN 5481 a DIN 5482.

QUINDOS Unknown Gear

  • Měření čelního, přímého či šroubového (vnitřního i vnějšího) ozubení.
  • Kontrola kol s přímým, šroubovým, vnitřním a vnějším ozubením nebo ozubených segmentů s neznámými parametry.
  • Vyhodnocení všech standardních parametrů, například modulu, záběru, úhlu šroubovice, opravené výšky hlavy zubu atd.
  • Změřením jediného zubu ozubeného kola lze vypočítat všechny související parametry (počet zubů, normální modul, úhel záběru, úhel šroubovice, součinitel opravené výšky hlavy zubu atd).
  • Možnost obnovení zničených zubů neznámých parametrů.
  • Ozubená kola a ozubené segmenty lze vyhodnocovat podle norem DIN, ISO, JIS či AGMA. 
Specifications
Řada Model Měřicí rozsah (v mm) Opakovatelnost bodu¹ Prostorová přesnost² Hmotnost ramen

73

7315 1.5 m (4.9 ft.) +/- 0.025 mm (0.0010 in.) +/- 0.037 mm (0.0015 in.) 7.1 kg (15.6 lbs)
73 7320 2.0 m (6.6 ft.) +/- 0.030 mm (0.0012 in.) +/- 0.042 mm (0.0017 in.) 7.4 kg (16.3 lbs)
73 7325 2.5 m (8.2 ft.) +/- 0.038 mm (0.0015 in.) +/- 0.051 mm (0.0020 in.) 7.7 kg (17.0 lbs)
73 7330 3.0 m (9.8 ft.) +/- 0.059 mm (0.0023 in.) +/- 0.075 mm (0.0030 in.) 8.0 kg (17.6 lbs)
73 7335 3.5 m (11.5 ft.) +/- 0.079 mm (0.0031 in.) +/- 0.100 mm (0.0039 in.) 8.3 kg (18.3 lbs)
73 7340 4.0 m (13.1 ft.) +/- 0.099 mm (0.0039 in.) +/- 0.125 mm (0.0049 in.) 8.6 kg (19.0 lbs)
73 7345 4.5 m (14.8 ft.) +/- 0.120 mm (0.0047 in.) +/- 0.150 mm (0.0059 in.) 8.9 kg (19.6 lbs)
75 7520 2.0 m (6.6 ft.) +/- 0.016 mm (0.0006 in.) +/- 0.023 mm (0.0009 in.) 7.7 kg (17.0 lbs)
75 7525 2.5 m (8.2 ft.) +/- 0.020 mm (0.0008 in.) +/- 0.029 mm (0.0011 in.) 8.0 kg (17.6 lbs)
75 7530 3.0 m (9.8 ft.) +/- 0.030 mm (0.0012 in.) +/- 0.044 mm (0.0017 in.) 8.3 kg (18.3 lbs)
75 7535 3.5 m (11.5 ft.) +/- 0.040 mm (0.0016 in.) +/- 0.057 mm (0.0022 in.) 8.6 kg (19.0 lbs)
75 7540 4.0 m (13.1 ft.) +/- 0.055 mm (0.0022 in.) +/- 0.069 mm (0.0027 in.) 8.9 kg (19.6 lbs)
75 7545 4.5 m (14.8 ft.) +/- 0.070 mm (0.0028 in.) +/- 0.082 mm (0.0032 in.) 9.2 kg (20.3 lbs)

Všechny specifikace jsou v souladu s normami B89.4.22 a VDI/VDE 2617-9

¹ Test opakovatelnosti bodu je referenční test k určení opakovatelnosti měření ramene pomocí kuličkové sondy. Měřený kužel je umístěn před strojem. Body se měří z více přístupových směrů. Vypočítá se průměrná poloha bodu a odchylka každého bodu od průměrného středu. Výsledek představuje maximální rozsah dělený dvěma.

² Test prostorové přesnosti nejpřesněji odráží oprávněná očekávání výkonu stroje v praktických měřicích aplikacích, neboť zahrnuje opakované měření certifikovaného délkového standardu v několika místech a orientacích v pracovním prostoru ramene a výsledná měření srovnává se skutečnou délkou. Test prostorové přesnosti je nejvhodnější test k určení přesnosti a opakovatelnosti stroje. Výsledkem je maximální odchylka měřené vzdálenosti minus teoretická délka.

Podmínky prostředí
Provozní teplota: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Skladovací teplota: -30° -70° C (-22°F - 158°F)
Relativní vlhkost: 10–90 %, bez kondenzace
Provozní nadmořská výška: 0-2000 m (0-6600 ft)

Označení shody
Shoda s označením CE: Ano

Požadavky na napájení
Univerzální celosvětové napětí 110–240 V

Veškeré specifikace měření byly získány měřicím ramenem ROMER Absolute Arm namontovaným k základní desce ROMER nebo k magnetické desce a použitím 15mm ocelové kuličkové sondy o délce 50 mm – za stabilních podmínek prostředí.

ROMER GEAR Measurement System brochure

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.

Kontakty

Hexagon Manufacturing Intelligence
Litvínovská 609/3
Prosek 
190 00 Praha 9 
Czech Republic

T: +420 272 680 830

Obchodní oddělení Zákaznické služby

Kontakt na Slovensko