Proč HxGN SMART Quality?

Zjistěte, proč výrobci volí software HxGN SMART Quality a kvůli čemu je tak jedinečný

Software HxGN SMART Quality extrahuje ze shromážděných dat strategický pohled a umožňuje implementovat změny zajištění prostředků a pracovních postupů tak, aby bylo dosaženo efektivity a shody s normami. 

Údaje o kvalitě dokáže analyzovat řada platforem. Některé dokonce agregují výsledky z různých oblastí podniku, aby poskytly lepší náhled na širší výrobní operace. Pouze software HxGN SMART Quality nabízí všechny tyto funkce spolu s rozsáhlou sadu nástrojů pro řízení prostředků a pracovních postupů, takže umožňuje uživatelům použít data nejen k informovanému rozhodování, ale také k implementaci změn v samotném systému.

HxGN SMART Quality, nabízející jedinečnou kombinaci nástrojů pro připojení, statistické vyhodnocení a řízení prostředků, umožňuje propojit systémy a agregovat data z různých zdrojů, analyzovat výsledky v kontextu a včas a koordinovaně reagovat a docílit tak chytřejšího způsobu práce. Informace, které poskytuje, odstraňují ze zdokonalování strategií procesů dohady a poskytují prostředky k realizaci změn v organizaci, zvýšení efektivity, zajištění shody s normami a minimalizaci rizik.

HxGN SMART Quality

O vás
O vaší společnosti
HxGN SMART Quality Overview Fact Sheet

HxGN SMART Quality Overview Fact Sheet

Discover HxGN SMART Quality

HxGN SMART Quality is an online quality data and measurement resource management software platform that brings information automation to quality management.

Úspěchy zákazníků

Přečtěte si zamyšlení Jeffa Livingstona ze společnosti Zimmer Biomet, výrobce lékařských přístrojů, jednoho z prvních osvojitelů softwaru HxGN SMART Quality.