HxGN SMART Quality

Získejte plnou kontrolu nad svými stroji a procesy a dosáhněte chytré výroby založené na datech s pomocí softwaru HxGN SMART Quality – online softwarové platformy pro řízení údajů o kvalitě a prostředků pro měření.

HxGN SMART Quality: Možnosti připojení

Možnosti připojení jsou klíčem, který odemyká potenciál údajů o kvalitě výroby. Propojením dat z mnoha zdrojů získáte kontextový pohled a budete moci rychle jednat.

HxGN SMART Quality: Statistika

Statistické vyhodnocení umožňuje lépe využít data získaná z parametrů procesu společně s hodnotami naměřenými pomocí měřicích zařízení a zkušebních přístrojů.

HxGN SMART Quality: Řízení prostředků

Stanovení aktuálního využití prostředků vám pomůže postupovat aktivně při správě prostředků, optimalizaci využití a utváření inteligentnějších pracovních postupů.

Discover HxGN SMART Quality

HxGN SMART Quality is an online quality data and measurement resource management software platform that brings information automation to quality management.

Úspěchy zákazníků

Přečtěte si zamyšlení Jeffa Livingstona ze společnosti Zimmer Biomet, výrobce lékařských přístrojů, jednoho z prvních osvojitelů softwaru HxGN SMART Quality.

Proč HxGN SMART Quality?

Software HxGN SMART Quality extrahuje ze shromážděných dat strategický pohled a umožňuje implementovat změny zajištění prostředků a pracovních postupů tak, aby bylo...