Leitz PMM-C

Leitz PMM-C – mimořádně přesný SMS s kontrolou ozubených kol

Leitz PMM-C je souřadnicový měřicí stroj s fixním portálem a pohyblivým stolem. Kombinuje mimořádnou přesnost s vynikající rychlostí a zajišťuje tak velmi vysokou výkonnost. Tento souřadnicový měřicí stroj je rychlý, spolehlivý a umožňuje provádění veškerých měřicích úloh včetně těch nejsložitějších. Model Leitz PMM-C se rovněž nabízí ve formě centra kontroly ozubených kol. Zařízení dokáže pojmout dílce o maximálním vnějším průměru až 1 550 mm.

Produktová řada vysoce výkonných souřadnicových měřicích strojů Leitz PMM-C kombinuje mimořádně vysokou přesnost s bezkonkurenční dynamikou stroje. Výsledkem jsou extrémně krátké doby cyklů a tudíž i velmi vysoký výkon. Rychlé shromažďování dat a vyspělé vysokorychlostní skenování přinášejí další zlepšení výkonu efektivní kontroly procesů.

Snímací technologie Leitz 3D s integrovaným vysokorychlostním skenováním umožňuje rychlé shromažďování značného objemu bodů. Souřadnicové měřicí stroje řady PMM-C rovněž umožňují tvarovou kontrolu.

Měřicí stroje řady Leitz PMM-C se využívají také ke kontrole ozubených kol. Tyto stroje umožňují rychlou a přesnou kontrolu libovolného typu ozubených kol až do průměru 1 550 mm. Proměřovat lze i ozubárenské nástroje, například odvalovací frézy, protahováky, obrážecí nože a ševingovací kola.

Stroje pro kontrolu ozubení Leitz PMM-C poskytují v porovnání s konvenčními jednoúčelovými stroji několik výhod:

 • jsou mnohem flexibilnější – kromě ozubení lze měřit jakékoli dílce či libovolnou geometrii;
 • systémy pro kontrolu ozubení Leitz pracují bez otočných stolů, takže není nutné vyrovnávání či vystřeďování ozubení;
 • bezkonkurenční kapacita zpracování díky automatickému měření více ozubených kol na jedné paletě;
 • kompletní kontrola ozubených kol na dlouhých hřídelích až do délky 2 400 mm;
 • souřadnicové měřicí stroje Leitz PMM-C a stroje ke kontrole ozubení měří veškeré referenční roviny dle výkresových specifikací i u rozměrných kol s vnitřním ozubením.
O vás
O vaší společnosti
 • konstrukce uzavřeného rámu s pevným portálem a pohyblivým stolem;
 • ocelová měřítka Heidenhain s vysokým rozlišením a automatickou teplotní kompenzací;
 • předpjatá vzduchová ložiska s elektrickým monitorováním vůle;
 • přenos výkonu pohony s recirkulačními kuličkovými šrouby;
 • hlavní konstrukce vyrobená výhradně z granitu a litiny bez použití hliníku;
 • 3D snímací systém Leitz LSP-S2 je vhodný pro doteky do délky až 800 mm;
 • Jako volitelná součást či doplněk snímací hlavice 3D je k dispozici optický snímač chromatického světla Leitz Precitec LR.
Snímací hlavice LSP-S2

Hlavice skenovací sondy LSP-S2 pro nepřetržité vysokorychlostní skenování s horizontálními prodlužovacími nástavci o délce až 800 mm umožňuje měření prvků i hluboko uvnitř dílce. Integrovaný automatický vyvažovací systém může nést konfigurace doteků až do hmotnosti 1 000 g. Snímací hlavice LSP-S2 je tedy ideálním řešením pro dlouhé doteky.

Výchylky sondy při snímání měří lineární proměnné diferenciální převodníky (LVDT) s vysokým rozlišením. Snímací hlavice LSP-S2 podporuje všechny standardní režimy snímání, např. bodové měření, automatické vystředění a nepřetržité vysokorychlostní skenování pro rychlé a přesné měření tvarů a profilů.

Model LSP-S2 zajišťuje podobně jako všechny ostatní snímací hlavice Leitz volné měření ve všech osách, vždy kolmo k povrchu. Tato funkce zajišťuje správnou kompenzaci všech odchylek doteků.

Optický snímač chromatického světla Leitz Precitec LR

Jako volitelná součást či doplněk snímací hlavice 3D je k dispozici optický snímač chromatického světla Leitz Precitec LR. Tento snímač využívá metody chromatického konfokálního měření a je ideální pro aplikace v oblasti čoček (skleněných, plastových), ploch a profilů.

Optický senzor HP-O

Využitím nové technologie HP-O dochází k dalšímu zvýšení výkonnosti měření na vysoce výkonném stroji Leitz PMM-C od Hexagon Metrology. Dochází také ke značnému zjednodušení a zrychlení při měření velkých obrobků, rotačních symetrických dílů a těžko dostupných prvků.

Nová technologie skenování je založena na interferometrickém měření vzdálenosti s rozlišením v oblasti submikronů. Používané optické snímače přitom mají průměr 3 mm. Jejich výměna je možná plně automaticky během měření, není nutné žádné speciální osvětlení prostředí.

Bez dodatečných úprav tak můžete kontrolovat choulostivý povrch jako má měď nebo olovo, lesklý a reflexní povrch i struktury součástí ohrožené deformací.

Specifikace SMS a kontrola ozubených kol

Specifikace SMS

 

Model

Posun osy X
[mm]

Posun osy Y
[mm]

Posun osy Z
[mm]

8.10.6

800

1000

580

12.10.6

1200

1000

580

12.10.7

1200

1000

700

12.10.7 Ultra

1200

1000

700

16.12.7

1600

1200

700

16.12.10

1600

1200

1000

24.12.7

2400

1200

700

24.12.10

2400

1200

1000

24.16.7

2400

1600

700

24.16.10

2400

1600

1000

 

 

Kontrola ozubených kol

 

Čelní ozubená kola:

Kuželová ozubená kola:

Dostupná rozhraní:

Ozubárenské nástroje:

Standardy hodnocení:

 

Kontrola ozubených kol se specifikacemi stroje
Leitz PMM-C

PMM-C 8.10.6

PMM-C 12.10.6 
12.10.7

PMM-C 16.12.7 
24.12.7

PMM-C 16.12.10 
24.12.10

PMM-C 24.16.7 
24.16.10

 Rozsah modulu [mm]

0,5–100 (menší moduly na požádání)

 Max. průměr kola – přímé ozubení [mm]

750

950

1150

1150

1550

 Max. průměr kola – šroubové ozubení* [mm]

500

700

900

900

1300

 Max. šířka kola [mm]

600

700

700

1000

700 / 1000

 Max. délka hřídele [mm]

1000

1200

1600 / 2400

1600 / 2400

2400

* Záleží na konfiguraci doteků a modulu

 

Leitz PMM-C Line Brochure
Precitec LR Brochure
HP-O OPTICAL SENSOR Brochure
Leitz Pathfinder brochure
ISO 10360
Leitz Specification Factsheet
HP-O Measurement Solution on Leitz CMMs
MTU Aero Engines - Munich
Case Study Rhode & Schwarz - Teisnach
Case Study Mevi Group - Helmond
Case Study Ingersoll Werkzeuge GmbH

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.