Leitz Infinity

Leitz Infinity – nejpřesnější SMS ve své třídě

Při konstrukci modelu Leitz Infinity čerpala společnost Hexagon Metrology z veškerých svých dlouhodobých zkušeností. Výsledkem optimalizace nejnovějšího technického vývoje bylo vytvoření nového, mimořádně přesného SMS, jenž ve své třídě vykazuje nejvyšší možnou přesnost. Model Leitz Infinity dosahuje zcela nebývalé přesnosti měření.

Souřadnicový měřicí stroj Leitz Infinity s mimořádně přesným snímáním byl navržen pro veškeré náročné měřicí úlohy a nejvyšší přesnost kontroly kvality a procesů.

Vysoká přesnost modelu Leitz Infinity umožňuje přijímat správná rozhodnutí ve výrobním procesu a udržet minimální výrobní náklady. Vysokou výkonnost stroje zajišťuje dynamické bodové měření a sériové vysokorychlostní skenování známých i neznámých profilů.

Model Leitz Infinity provede jakýkoli měřicí úkol s nejvyšší přesností u prizmatických obrobků i dílů s velmi složitou geometrií, jimiž jsou například čelní ozubená nebo šneková kola. Konkrétně například měření dílů s velmi úzkými tolerancemi vyžaduje k dosažení nejvyšší přesnosti právě takový souřadnicový měřicí stroj, jakým je Leitz Infinity.
O vás
O vaší společnosti
 • konstrukce uzavřeného rámu s pevným portálem a pohyblivým stolem;
 • měřítka s mimořádně vysokým rozlišením: 4 nanometry (0,004 µm);
 • hlavní konstrukce vyrobená z granitu a litiny (žádný hliník);
 • aktivní pneumatické tlumení;
 • 3D snímací systém Leitz LSP-S4, vysoké rozlišení, malá přítlačná síla, pro délky doteků až do 800 mm;
 • volitelně: 3D snímací systém Leitz LSP-S4 ULF (ultra low force), vysoké rozlišení, mimořádně malá přítlačná síla, pro délky doteků až do 500 mm;
 • jako volitelná součást snímací hlavice 3D je k dispozici optický snímač chromatického světla Leitz Precitec LR.
Snímací hlavice LSP-S4
Hlavice skenovací sondy LSP-S4 pro kontinuální vysokorychlostní skenování s horizontálními prodlužovacími nástavci o délce až 800 mm umožňuje měření prvků i hluboko uvnitř dílce. Integrovaný automatický vyvažovací systém může nést konfigurace doteků až do hmotnosti 1 000 g.

Kromě schopnosti využití dlouhých doteků vyniká hlavice LSP-S4 i nízkou spínací silou, a je tak ideálním zařízením k měření citlivých ploch. Díky dlouhému pojezdu je hlavice LSP-S4 méně náchylná k poškození vinou kolize.

Výchylky sondy při snímání měří lineární proměnné diferenciální převodníky (LVDT) s vysokým rozlišením. Snímací hlavice LSP-S4 podporuje všechny standardní režimy snímání, např. bodové měření, automatické vystředění a nepřetržité vysokorychlostní skenování pro rychlé a přesné měření tvarů a profilů.

Model LSP-S4 zajišťuje podobně jako všechny ostatní snímací hlavice Leitz volné měření ve všech osách, vždy kolmo k povrchu. Tato funkce zajišťuje správnou kompenzaci všech odchylek doteků.


Optický snímač chromatického světla Leitz Precitec LR
Jako volitelná součást či doplněk snímací hlavice 3D je k dispozici optický snímač chromatického světla Leitz Precitec LR. Tento snímač využívá metody chromatického konfokálního měření a je ideální pro aplikace v oblasti čoček (skleněných, plastových), ploch a profilů.

Specifikace SMS a kontrola ozubených kol

Specifikace SMS 

 

Model

Posun osy X
[mm]

Posun osy Y
[mm]

Posun osy Z
[mm]

Infinity 12.10.6

1200

1000

600

Přípustná zátěž stolu modelu Leitz Infinity je 750 kg.


Kontrola ozubených kol

 

Čelní ozubená kola:

 • přímé ozubení, šroubové ozubení, dvojité šroubové ozubení, drážkovaní (vnitřní a vnější);
 • spojkové převody (vnitřní a vnější);
 • ozubené segmenty (minimální počet zubů: 1);
 • ozubnice.

Kuželová ozubená kola:

 • kuželové ozubení přímé, spirálové, hypoidní, talířová ozubená kola.

Dostupná rozhraní:

 • Gleason GAGE 4/WIN; Klingelnberg KIMOS; DMG.

Ozubárenské nástroje:

 • odvalovací fréza, protahovák, obrážecí nůž, ševingovací kolo, tvarová fréza.

Standardy hodnocení:

 • DIN, ISO, AGMA, ANSI, JIS, CNOMO, CAT. 

Max. hmotnost ozubeného kola: 750 kg

Rozsah modulů 0,5–100 mm

Max. šířka kola: 700 mm

Max. délka hřídele: 1 200 mm

Max. průměr kola s přímým ozubením: 950 mm; kolo se šroubovým ozubením: 700 mm (záleží na konfiguraci modulu a doteku)

Leitz PMM-C Line Brochure
Precitec LR Brochure
Leitz Pathfinder brochure
ISO 10360
Leitz Specification Factsheet
Case Study Robert Bosch GmbH - Gerlingen

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.