Co děláme

Formujeme inteligentní změnu výroby

Nabízíme zákazníkům rychlost a spolehlivost
Zatímco některé obory mají své vlastní výzvy a motivace, produktivita je ústředním faktorem úspěšné výroby vždy a všude. Výrobci musí najít správnou rovnováhu rychlosti, efektivity, nákladů a kvality pro svůj výrobek a zajistit, aby zůstali na těchto úrovních produktivní. Někdy je nutné určité faktory vykoupit jinými – například u luxusního výrobku, kde se předpokládá špičková kvalita, se výrobce může rozhodnout, že bude vyrábět pomaleji, a tudíž za vyšší náklady. U výrobků, pro trh levnějšího masového zboží, s méně přísnými tolerancemi, je zásadní rychlost a výrobní kapacita. Je pak možné upřednostnit jednodušší procesy nad kvalitou výroby.

Ve společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence jsme přesvědčeni, že klíčem k úspěchu našich zákazníků je schopnost pracovat potřebnou rychlostí, a přitom si zachovat kompletní důvěru ve spolehlivost výrobního procesu i kvalitu výrobků. A právě to slibujeme našim zákazníkům: rychlost a důvěru v transformaci výroby.

Náš přístup definujeme pomocí termínů detekce, promyšlení a akce
Neboť cílem společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence je zkombinovat technologie a nápady   a realizovat tento uzavřený kruh ve výrobě – vyvíjet řešení, která budou řešit problémy zákazníků. V poznávací vědě lze reakci člověka na problém popsat třemi termíny: detekce, promyšlení a akce. Tyto termíny používáme k definici oblastí naší odbornosti:
  • Detekce představuje naše metrologické dědictví – pomocí jednoho nebo mnoha senzorů se shromáždí data a získají se podrobné informace o výrobních procesech.
  • Promyšlení je naše analytická schopnost – zpracování a transformace nezpracovaných dat do využitelných informací pro informované rozhodování.
  • Akce je implementační fáze – vezmeme znalosti získané prostřednictvím měření a analýzy a použijeme je ke zlepšování reálného světa.
Přestože nadále podporujeme zákazníky, kteří jednoduše požadují měřicí zařízení pro kontrolu kvality, rovněž vnímáme, že stále roste počet těch, kteří potřebují produkty ze všech těchto tří oblastí. Jako společnost Hexagon Manufacturing Intelligence máme jedinečnou pozici, ze které chceme nabízet propojená, integrovaná řešení s vynikajícími reakčními dobami od jednoho dodavatele – a dodávat informace přímo do jádra výroby.

Jsme přesvědčeni, že kvalita je motorem produktivity
V minulosti se na metrologii dalo pohlížet také tak, že jde o něco, co výrobcům přináší spíše problémy než řešení. Kontrola kvality byla bariérou produktivity. Nicméně my jsme přesvědčeni, že máme potenciál, abychom toto vnímání změnili. Nezávislá detekce, promyšlení a akce je jen první krok. Teprve začínáme spojovat body, vytvářet spoje mezi jednotlivými fázemi výrobního cyklu. 

Jsme přesvědčeni, že využitím plného potenciálu automatizovaných řešení,
zásad internetu věcí a Čtvrté průmyslové revoluce, se detekce, promyšlení a akce mohou stát automatizovaným uzavřeným cyklem, a umožní přenést teoretické znalosti prostřednictvím metrologie zpátky do fyzického světa a realizovat skutečná vylepšení. Ve vizi společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence již kvalita nepředstavuje bariéru produktivity. Místo toho je jejím hnacím motorem.
 

Kdo jsme

Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie a produkty zítřka, které mění životy lidí.

Změna jména

V roce 2015 se ze společnosti Hexagon Metrology stala Hexagon Manufacturing Intelligence.